21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 21
ބެންޗުން އަރައި މެސީ ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދީފި

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 21) – ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭގެ ގޯލުން ބާސެލޯނާ އިން ކުރި ހޯދި ނަމަވެސް، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލެގަނޭސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވާން އެ ޓީމަށް ޖެހުނީ ބެންޗުގައި އިން ލިއޮނަލް މެސީގެ ބޭނުން ހިފާށެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 5
ޑެމްބެލޭގެ ދެ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ ކުއާޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 18) - އޮސްމާން ޑެމްބެލޭގެ ދެ ގޯލާ އެކު 3-0 އިން ލެވަންޓޭ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019
އެންމެ ފަހުން ރަބިއޯ ވިއްކާލަން ޕީއެސްޖީ އެއްބަސްވެއްޖެ

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 15) – ބާސެލޯނާ އިން ޝައުގުވެރިވާ މިޑްފީލްޑަރު އެޑްރިއެން ރަބިއޯ އެ ޓީމަށް ޖެނުއަރީ މަހު 15 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ވިއްކާލަން ޕީއެސްޖީން މިހާރު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 22
މެސީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި 400 ގޯލް ހަމަކޮށްފި!

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 14) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި 400 ވަނަ ގޯލާ އެކު، އެއިބާ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 7
ބާސެލޯނާ އިން ފޯވާޑެއް ބޭނުންވޭ، އެކަމަކު މޮރާޓާއެއް ނޫން

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 13) – މުނީރް އެލް ހައްދާދީ ދިއުމުން ހުސްވެފައިވާ ޖާގައަށް ބާސެލޯނާ އިން ފޯވާޑެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ ބުނި ނަމަވެސް ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ގަންނަން ލިބުނު ފުރުސަތު އެ ކްލަބުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 6
ބާސެލޯނާ ބަލިވިއިރު ކޯޗު ރުޅިގަދަވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 11) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގައި ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ލެވަންޓޭ އަތުން 2-1 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކުގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
ވަލްވާޑޭ މަޑުކުރުވަން ޕީކޭ ބޭނުންވޭ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 8) – ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގައި އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ މަގާމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ ނަމަ ވަރަށް އުފާވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ސީނިއާ ކުޅުންތެރިޔާ ޖެރާޑް ޕީކޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 15
ބާސެލޯނާ ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، މެޑްރިޑް ފަހަތަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 7) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ބާސެލޯނާ އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑުފުޅާކުރިއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ އަނެއްކާ ވެސް ހާސްކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 4
ބާސެލޯނާއާ މެދު ރިވާލްޑޯ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 5) - ބާސެލޯނާ އިން މުސްތަގުބަލަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެ ޓީމުގެ އެކެޑަމީ ލަ މާސިއާގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދޭ މިންވަރު މަދުވަމުންދާތީ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރެޒިލްގެ ރިވާލްޑޯ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ،

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 1
އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާއާ ހަވާލުވާނީ ކާކު؟

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 4) – އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭގެ ބަދަލުގައި އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކޯޗުންގެ ލިސްޓެއް އެ ކްލަބުން އެކުލަވާލައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 2
މަގާމުގައި ހުންނާނެ ކަމެއް ނޭގޭ: ބާސެލޯނާ ކޯޗު

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 2) – އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާގައި ހުންނާނެކަމެއް ނޭގޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018
ރަބިއޯ މައްސަލައިގައި ގަވާއިދާ ހިލާފެއް ނުވަން: ބާސާ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 31) – ޕީއެސްޖީގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު އެޑްރިއެން ރަބިއޯ އަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ ހޯދަން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
ނޭމާ އަލުން ބާސާ އިން ފެންނަން ބޭނުން: މެސީ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 30) – ޕީއެސްޖީގެ ނޭމާ އެނބުރި ބާސެލޯނާއިން ފެންނަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 3
ގޮތެއް ނިންމަން ބާސެލޯނާ އިން ވަލްވޭޑޭ އަށް އަންގައިފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 27) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ އެ ޓީމާ އެކު ކުރިއަށްދާން ބޭނުންނަމަ އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ ކްލަބުގެ ބޯޑުން އޭނާ އަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 3
ބާސެލޯނާ އިން ރަބިއޯ އާއި ޑި ޔޮންގް ވެސް ބޭނުންވޭ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 26) – އަޔަކްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޮންގާއި ޕީއެސްޖީގެ މިޑްފީލްޑަރު އެޑްރިއަން ރަބިއޯ ވެސް ގެންނަން ބާސެލޯނާ އިން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 4
ބާސެލޯނާ ލީޑުގައި އޮވެ އަހަރު ނިންމާލައިފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މި އަހަރު ކުޅުނު ފަހު މެޗުން ރޭ ސެލްޓަ ވީގޯ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ލީޑުގައި އޮވެ އަހަރު ނިންމާލައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 9
ރޮނާލްޑޯ އަށް މެސީ ނުސީދާ ޖަވާބެއް ދީފި

ބާސެލޯނާ، ސްޕެއިން (ޑިސެމްބަރު 19) - އަހަރެން މިހިރީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމުގައި ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ އިޓާލިއަން ލީގަށް އަންނަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުރި ޗެލެންޖަށް ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ ނުސީދާކޮށް ރައްދުދީފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 4
މެލްކޮމް ޗައިނާ އަށް ވިއްކާލަނީ؟

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 18) – ބާސެލޯނާއާ މި ސީޒަނުގައި ގުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ވިންގާ މެލްކޮމް އަށް ޗައިނާ އިން 65 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އޮފާއެއް އައުމާ އެކު އޭނާ ވިއްކާލުމާ މެދު ބާސެލޯނާ އިން ވިސްނަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 13
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 17) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެވަންޓޭ 5-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އަލުން ލީޑުނަަގައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 4
ބާސެލޯނާ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ރެކޯޑެއް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 12) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ 1-1 އިން ބާސެލޯނާ އެއްވަރުވުމާ އެކު އެ ޓީމަށް މުބާރާތުގެ ހާއްސަ ރެކޯޑަކާ އެއްވަރުކޮށްފި...

December 12, 2018 2
ތަފާތު ދައްކައި ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 12) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހު މެޗުގައި ތަފާތު ދައްކައި ލިވަޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ....