12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 11
ކަނބުލޮ

އަހަރެން މީހަކާ ނީންނަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދަން މީހުން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އަހަރެންދެކެ އެކަކު ވެސް ލޯބިނުވީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. ގަޔާވާ އަންހެނެއް އަހަންނަށް ނުފެނުނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އަހަރެން ލޯބި ހުށައެޅުމުން އޭނަ ގަބޫލުނުކުރީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އެހެންވިއްޔާ ސަބަބަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލު އެހުމުން...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 4
ހޮނު

(އާދިއްތަ ދވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 9
ހޮނު

ނަވާރަ ސަތޭކަ ތޭވީސްވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފަންސަވީސްވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ފަހުމީގެ އުމުރުން އޭރު ތިރީސް ފަސް އަހަރެވެ. އެ ރެއަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވައި ބާރު ރެއެކެވެ. ފަހުމީގެ އަންހެނުން އައިމިނަ އޮތީ ބިއްދޮށަށް އެނބުރިގެން ގަދަ ގުގުރީގައެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އައިމިނަގެ ނިދި އިންތިހާއަށް ގަދައެވެ. ގަޑިން އޭރު މެންދަމު...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 2
ޕަރީ

ހަނދުބޮޑުވާ މޫސުމަށް މީހުން މޮޔަވާ ވާހަކަ އަހަމެވެ. އަހަންނަކީ ވެސް އެ ކަހަލަ މީހެކެވެ. އެ ރެއަކީ، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހަނދު އެންމެ ބޮޑުކޮށް ފެންނަ ރެއެވެ. ނޫސްތަކުގައި އެ ކަން އިސްތިހާރު ކުރާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ އެ ކަމަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. އަހަންނަކީ ފޮޓޯނަގާ މީހެކެވެ. އެ ފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއް ކެމެރާގައި...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 3
އެސްފީނާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 2
އެސްފީނާ

"އުޑުން ތަރިތައް އޮތީމޭ ހިތުން ގުނަގުނާ، ހިތަށްއަރަނީ ތަކޭ ފަރި ވަނާ. މަޑުން ފިރުކޭ ވިލާތައް ވެދަންދެން ފަނާ، ބަލަން އޮވެގެން މަ ކިއީމޭ ސަނާ.." ގެ އަޑު، މަޑުމަޑުން މާޙައުލަށް ފެތުރެމުންދިޔައެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސަމުންދިޔަ ރާޅާއި، ޖެހެމުންދިޔަ ނަލަ ރޯޅިއާއި، އޫސަމުސާގެ އަޑުން އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދިނެވެ. އަލިފާންގަނޑުގައި...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 3
ދުއްތުރާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2017 1
"މަލިކާ" ގެ އެޑްވާންސް ބުކިންސް ހުޅުވާލައިފި

މާޗް ދޭއްގައި ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރުމުގެ ކުރިން މާޗް އެކެއްގައި މީޑިއާތަކަށް ސްޕެޝަލް ސްކްރީނިންއެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް "މަލިކާ" ގެ ޓީމުން ބުނޭ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 7
ދުއްތުރާ

ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަވަނަ އަހަރެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރުން އޭރު ދިހަ އަހަރު ފުރިއްޖެއެވެ. ދިރިއުޅުނީ ރަށުގައެވެ. ގެ ހުންނަނީ ތެޅިގަލުން ރާނައިފައެވެ. ވަޔާއި އަލި ވެއްދުމަށްޓަކައި ފާރުގައި އާނގުތަކެއް ކަނޑައިފައި ހުރެއެވެ. ބައެއް އާނގުތައް ހުންނަނީ މީހެއްގެ އިސްކޮޅަށް ވުރެ މާ މަތީގައެވެ. ގޯތިތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ގަސް ހުރެއެވެ. ބޮޑު...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 11
ކިޑިކީ

ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެނު ދުވަހެކެވެ. މެންދުރުގެ ވަގުތެވެ. މަންސޫރު ހުރީ ވަލުގައި ނިކަން ބާރަށް ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. ރަމްޒިއްޔާގެ ސަންދޯއް ވަޅަށް ތިރިވާކަށް މަންސޫރު ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ގާތުގައި ހުރި މީހަކު، މަޑުމަޑުން މަންސޫރުގެ ކޮނޑުގައި ޖަހައިލިއެވެ. ވަލަށް ދޫދިނީ އެ ހިސާބުންނެވެ. ތިން ފިރިހެންދަރިން ދޫކޮށްފައި ކުދިންގެ މަންމަ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 6
ފައިލު ނަންބަރު 001

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 2
ފައިލު ނަންބަރު 001

(ބުދަ ދުވަހު ޖެހި ބަޔާ ގުޅޭ)

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 1
ފައިލު ނަންބަރު 001

އިންސާނުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ޖިންނިން ގެނައުމަކީ، ރާޤީންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެ ކަމަށްޓަކައި، ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ހިތުންދަސްކުރަން ޖެހެއެވެ. ޢަމަލީ ގޮތުން ތަޖުރިބާ ހޯދަން ޖެހެއެވެ. ރުޤްޔާ ނުވަތަ ހުއްދަ ފަންޑިތަ ހަދަން ދަސްކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އަހަރެންގެ ހިތުގައި އުފެދުނެވެ. ޢާއިލާއަށް ކުރިމަތިވި ކަމަކާ ގުޅިގެންނެވެ....

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 9
ބޭޒާރު

(ބުދަދުވަހު ޖެހި ބަޔާ ގުޅޭ)

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 3
ބޭޒާރު

ސިއްރުތައް ބޭޒާރުކުރަމުން އާ ދުވަހަކަށް އިރުއެރިއެވެ. ކަނޑުތަކުގައި ދުއްވި އުޅަނދުތަކާއި، މޫދު އަޑީގައި ހެލިފެލިވެ އުޅުނު މަސްމަހާމެހީގެ ތެރެއިން، އިރުގެ އަލިކަން ފޯރި ކޮންމެ އެއްޗެއް ލޯތަކަށް ހާމަކޮށްދިނެވެ. އޭގެ ކުލައާއި ދަތުރުކުރާ މިސްރާބު ބުނެދިނެވެ. ސިއްރު ފޮރުވުނީ ހިތްތަކުގައެވެ. ފުރާޅު ދަށުގައާއި ހަތަރު ފާރުން...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 17
އެންމެ ލޯބިވި މީހާ

ރީތި ފިރިހެނެއް ފެނުމުން ކޮންމެ އަންހެނެއްގެ ލޮލުގައި ވެސް އަޅައިގަނެއެވެ. ރީތި އަންހެނެއް ފެނުމުން ފިރިހެނުންނަށް ވެސް އެ ގޮތް ދިމާވެއެވެ. އަހަރެން ވެފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ ހިތަށް ހެރޭ ކަށްޓަކަށެވެ. އެކި ގޮތްގޮތުން އަހަންނަށް ލޯބީގެ ހުށައެޅުންތައް ލިބެއެވެ. އަހަރެން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެމެވެ. އަހަރެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓިފައި...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 7
އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު

ދަންވަރު ގަޑިން ބާރަޖެހިއިރު ވެސް އަހަރެން އޮތީ ހޭލައެވެ. ވިސްނަންއޮއްވައި ދޭއްޖެހިއެވެ. ފަތިސް ވަނީ ވެސް އަހަރެން އެހެން އޮއްވައެވެ. ކޮންމެވެސް މިޔުޒިކެއް ކުޅެވޭތޯ ހީރި މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ލޮލަކުން ކަރުނައެއް ނުހިކެއެވެ. މަގަތުގައި ހަލީމް އޮތެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއެވެ. ނިދާ މަރުވެފައެވެ. ބިތްދޮށުގައި އޮތީ،...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 7
ހިތްވަރުކުރާނަމެވެ.

އިރު އެރުމުގެ މާ ކުރިން، ކިތަންމެ ދުވަހަކު އުދަރެސް ފޮރުވައިލައެވެ. ކަޅު ވިލާތައް އައިސް އިރުގެ ދޯދިތަކަށް ހުރަސްއަޅައެވެ. އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ފޮރުވައިލުމަށްޓަކައި ވެސް، ކިތަންމެ ފަހަރަކު އެ ވިލާތައް އާދެއެވެ. އެކަމަކު، އަރައިއޮއްސުމުގައި އިރު ދެމިހުރެއެވެ. އަހަރެން ކަހަލަ މީހަކަށް ހިތްވަރުލިބިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ....

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 6
ލޯބީގެ އިންތިހާ

ހުޅުލެއާއި މާލެއާ ދެމެދުގައި އެޅި ފާލަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ރެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ފާލަމެއް ނޫނެވެ. ދިވެހިން ދުށް ފޮނި ހުވަފެނެކެވެ. ބިލާހަކަށް ނުވެ ޙަޤީޤަތަކަށްވީއެވެ. މުޅި މާޙައުލަށް ވެރިވެފައިވަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގެ ވާޓަރުން ފެށިގެން ހުޅުލެއާ ހަމައަށް ދަމައިފައިވާ ކުލަބޮކިތަކުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަޙައްދު އޮތީ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 1
އުފާވެރި ހިތާމަ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)