19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ރާޒް" އާއި "ހޯންޓެޑް" ފަދަ ކާމިޔާބު ބިރުވެރި ފިލްމުތަކެއް އުފެއްދި ޑައިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ބަޓް އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ބިރުވެރި ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ލީޑް ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމު "ތުއްރަމް ޚާން" އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019 2
އަޖޭގެ ކާރު ކަލެކްޝަނަށް އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ކާރު

އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަން އަގުބޮޑު ކާރެއް ގަތުމަކީ ހައިރާންވާ ވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އޭނާ އަކީ ބޮލީވުޑްގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެއް އެކްޓަރެވެ. އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު އެއް އެކްޓަރެވެ. އަދި އަޖޭއަކީ ހަމައެކަނި އެކްޓަރެއް ވެސް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ޕްރޮޑިއުސަރެއް ވެސް މެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019
އަޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމަކީ "މައިދާން"

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ސައިދު އަބްދުލް ރަހީމްގެ ރޯލް އަޖޭ ދޭވްގަން ކުޅޭ ފިލްމުގެ ނަމަކަށް "މައިދާން" ހަމަޖައްސައި ފިލްމުގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 3
އަޖޭގެ "ތާނަޖީ" ގެ ރޯލަކުން އައިޝްވާރިޔާ ފެންނާނެ

އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ މިހާރު ސްކްރީނުން ނުފެންނާތީ ދެރަވެފައި ތިބި ފޭނުން ބައިވަރެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ފިލްމަކީ ކުޑަ ރޯލެއް ކުޅުނު، މިދިޔަ އަަހަރުގެ ފްލޮޕް ފިލްމު "ފަނޭ ހޭން" އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އޭނާ އެއްވެސް ފިލްމަކަށް ސޮއިކުރި ކަމުގެ އަޑެއް ނާރަ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
އަޖޭ އާއި ކާޖޮލް ލޯބީގެ ފިލްމަކަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް އެކީގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން އަޖޭ އާއި ކާޖޮލް ލޯބީގެ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ލަވްގެ ފިލްމަށް ދީޕިކާ ސޮއި ނުކުރާކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަން، އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކު ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއި ނުކުރާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ދީފި އެވެ.

August 08, 2019 1
އަޖޭގެ ފިލްމަކަށް އަބީޝެކާއި އިލިއާނާ

އަޖޭ ދޭވްގަން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމަކަށް އަބީޝެކް ބައްޗަން އާއި އިލިއާނާ ޑި ކްރޫޒް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019
އަޖޭ ތަމަޅަ ފިލްމެއްގެ ރިމެކެއް ހަދަނީ

އިންޑިއާގެ ސައުތު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ވަރުގަދަކަން ދައްކުވައިދޭ އެއް ކަމަކީ ބޮލީވުޑުން ސައުތުގެ ފިލްމުތަކެއްގެ ރިމެކްތައް ހަދަމުން ދިއުމެވެ. މި ޓްރެންޑް ކުރިއަށް ވުރެ މިހާރު މާ ގަދަ އެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ. ކޮންޓެންޓްގެ ގޮތުން ސައުތުގެ ފިލްމުތައް ހަގީގަތުގައި މާ މުއްސަންޖެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޓެކްނިކަލް ގޮތުން...

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ލަވްގެ ފިލްމަށް ދީޕިކާ ސޮއިކުރަން ފޭނުން ދެކޮޅު

ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކެއް ކުރެވިފައިވާތީ އޭނާގެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރަން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އަށް ގޮވާލައި ފޭނުންތަކެއް ޓްވިޓާ އާ އިންސްޓަގްރާމް #ނޮޓްމައިދީޕިކާ ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހޭޝްޓެގެއް ދައުރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 1
އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި ރަސްކަން ކުރެވިދާނެ: ސަލްމާން

މަޝްހޫރުކަން ގެއްލި ތަރި އޮއްސިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާގެ ޖީލަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓަރުންނަށް އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ހިފަހައްޓާލެވިދާނެ ކަމަށް ސަލްމާން ހާން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019
ރާމް ޗަރަންގެ ބައްޕަގެ ރޯލުން އަޖޭ

އަޖޭ ދޭވްގަން، 50، އަކީ އޭނާގެ އުމުރާ ގުޅޭ ކަހަލަ ރޯލްތައް ކުޅެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޖެހިލުންވާ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ އުމުރުގެ އެހެން އެކްޓަރުންނާ ހިލާފަށް އަޖޭ ވަނީ ފިލްމުތަކުގައި ބޮޑެތި ދަރިންތަކެއްގެ ރޯލް ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މެއި މަހު ރިލީޒް ކުރި "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" އާއި 2015 ގެ "ޑްރިޝަމް" ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019
ރޭލު ތީމަކަށް އަޖޭގެ އަމިއްލަ މަލްޓިޕްލެކްސްއެއް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަން ރޭލު ތީމަކަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ މަލްޓިޕްލެކްސްއެއް އިންޑިއާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ރަތުލަމްގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު 1971 ގައި ކުރި ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ދިފާއުގައި އިންޑިއަން އެއާ ފޯސް (އައިއޭއެފް) ސްކޮޑްރަންގެ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ކޮމާންޑަރު ވިޖޭ ކަރްނިކް ކުރި ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަތަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު "ބޫޖް: ދަ ޕްރައިޑް އޮފް އިންޑިއާ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް އާލިއާ ބަޓަށް ލިބުނަސް، ފިލްމުން އޭނާގެ މާ ހާއްސަ ކެރެކްޓާއެއް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019
"އާރްއާރްއާރް" ގެ ރައިޓްސް 70 ކްރޯޑަށް ވިއްކާލައިފި

އަންނަ އަހަރު ސްކްރީނަށް އަންނާނެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ އެސްއެސް ރާޖަލޯމީގެ އާ ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" އިންޑިއާ އިން ބޭރުގެ މާކެޓްތަކުގައި ދެއްކުމުގެ ރައިޓްސް 70 ކްރޯޑް ރުޕީސް (10 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގައި ފެށި މި އަހަރުގެ ޝަންހާއީ އިންޓަނެޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (އެސްއައިއެފްއެފް) ގައި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ސުއީ ދާގާ: މޭޑް އިންޑިއާ" ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ބާހްބަލީ" އިން ވިދައިލި އެކްޓަރު ޕްރަބާސްގެ އާ ފިލްމު "ސާހޯ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019
އަޖޭގެ "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ތެލެގޫ ބަހުން ހަދަނީ

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ތެލެގޫ ބަހުން ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ރިމޭކިން ރައިޓްސް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019
އަޖޭގެ އާއިލާ އަށް މޯދީގެ ސިޓީއެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ބައްޕަ މަރުވުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއިލާ އަށް ހާއްސަ ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.