21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019
ސައިފް ކުޅުނު "ކޮކްޓެއިލް" ގެ ދެވަނަ ބައި ދަރިފުޅަށް

މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކޮކްޓެއިލް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ސާރާ އަލީ ޚާނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ކަރިޝްމާގެ ރޯލެއް ކުޅުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން: ސާރާ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ލިބުނު ކުރީގެ ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ކަޕޫރް ފިލްމެއްގައި ކުޅުނު ރޯލެއް ކުޅެން ޖެހުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސާރާ އަލީ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019
ސާރާ އާއި ކާތިކްގެ ގުޅުން ވަރަށް ސީރިއަސް

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ސާރާ އަލީ ޚާނާއި ކާތިކް އާރިޔަންގެ ގުޅުން ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މީގެ ކުރިން ވެސް ކާމިޔާބު ގޭންގްސްޓާ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ އާ ގޭންގްސްޓާ ފިލްމު "މުމްބާއީ ސާގާ" އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން 19 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 3
އަޖޭގެ "ތާނަޖީ" ގެ ރޯލަކުން އައިޝްވާރިޔާ ފެންނާނެ

އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ މިހާރު ސްކްރީނުން ނުފެންނާތީ ދެރަވެފައި ތިބި ފޭނުން ބައިވަރެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ފިލްމަކީ ކުޑަ ރޯލެއް ކުޅުނު، މިދިޔަ އަަހަރުގެ ފްލޮޕް ފިލްމު "ފަނޭ ހޭން"...

August 16, 2019 1
"ދިލް ޗާތާ ހޭ" ސީކްއެލްއެއް ހަދައިފާނެ؟

މީގެ 18 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ދިލް ޗާތާ ހޭ" އަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ގަޔާވި ފިލްމެކެވެ. މިއީ ތިން އެކުވެރިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ. އާމިރު ހާނާއި ސައިފް އަލީ ހާންގެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސުނިލް ޝެޓީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަހާން ޝެޓީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019
އަލީގެ އަލަތު ވެބް ސީރީޒަކީ "ތަންޑަވް"

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ވެބް ސީރީޒެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހު ޝޫޓިން ފަށާ ފަރްހާން އަހްތަރުގެ ބޮކްސިން ފިލްމު "ތޫފާން" ގެ ރޯލަކަށް ޕަރޭޝް ރާވާލް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

August 01, 2019
އާމިރާއި ސައިފް އަލުން އެކީގައި ފެނިދާނެ

އާމިރު ހާނާއި ސައިފް އަލީ ހާން މިހާތަނަށް އެކުގައި ދެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ 2001 ގައި ފަރުހާން އަހްތަރު ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުތް "ދިލް ޗާހަތާ ހޭ" އާއި 1993 ގައި ޔާޝް...

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 1
އޮޅުވާލައިގެން ކައިވެނިކުރުވި އުޒްމާގެ ފިލްމު ސައިފަށް

އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރޭން ޕާކިސްތާން މީހަކާ ކައިވެނިކުރުވި އިންޑިއާގެ ޒުވާން އަންހެނެއް ކަމަށްވާ އުޒްމާ އަހުމަދުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ސައިފް އަލީ ހާން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރި، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ އާ ފިލްމު "މުމްބާއީ ސާގާ" އަށް ބަތަލާ އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާންގެ އާ ފިލްމު ކުންފުނި ބްލެކްނައިޓްސް ފިލްމްސް އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާމެނަން" ގެ ޝޫޓިން ލަންޑަނުގައި ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގައި ފެށި މި އަހަރުގެ ޝަންހާއީ އިންޓަނެޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް (އެސްއައިއެފްއެފް) ގައި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ސުއީ ދާގާ: މޭޑް އިންޑިއާ" ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާންގެ "ޖަވާނި ޖާނެމަން" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 4
ދަރިފުޅަށް ދެނީ ގޭގައި ކައްކާ އެއްޗެހި އެކަނި: ކަރީނާ

ވަރަށް ގިނައިން އުފަން ދުވަހުގެ ޕާޓީތަކަށާއި ޗުއްޓީ ދަތުރުތަކަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ހާނަށް ބޭރުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކާން ނުދޭ ކަމަށް ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރު ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ މަހޭޝް ބަޓްގެ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

May 22, 2019
ސަލްމާނާ އެކު ދައުވާކުރި ތަރިންނަށް އަލުން ނޯޓިސް

އިންޑިއާގެ ޖޯދުޕޫރްގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ފުއްލާއެއް މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން ޝިކާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާނާ އެކު ދައުވާ ލިބުނު ހަތަރު ތަރިއެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ...

21 މެއި

May 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަަ އާ ސިލްސިލާ "ކަހާ ހަމް ކަހާ ތުމް" ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސައިފް އަލީ ހާނާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ގާނޫލްއުގުބާތޫގައި ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހިމަނާފައިވާ މާއްދާ ސެކްޝަން 375 އަށް ބިނާކޮށް ހަމަ އެ ނަމުގައި ހަދާ ފިލްމު އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ޝޫޓިން ފަށަން ނިންމާފައިވާ، ސައިފް އަލީ ހާންގެ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާނެމަން" ގެ ރޯލަކަށް ތައްބޫ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.