31 ޖުލައި

July 31, 2018 15
ބްރިޖްގެ ދަތުރުތަކަށް ނުވަ ބަސް ގެނެސްފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ބްރިޖްގައި ދަތުރުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ނުވަ ބަސް މިއަދު ގެނެސްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 23
އެމްޕީއެލް އިން ބަސްދަތުރުތަކަށް ޑްރައިވަރުން ހޯދަނީ

އަންނަ މަހު ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން 45 ޑްރައިވަރުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 10
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ވަގުތީ ބަސް ޓާމިނަލެއް

އަންނަ މަހު ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ވަގުތީ ބަސް ޓާމިނަލެއް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 28
ވިސްނާ! ސިންގަޕޫރު، ޓޯކިޔޯ، ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ނަމޫނާ

މާލޭ މަގުމަތި އަމާންކުރަން މި ފަހުން އެޅި ފިޔަވަޅާ އެކު އެކި ވަޒީރުން ކުރެއްސެވި ތަސައްވުރުގައި، ސަރުކާރުން ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ސިޓީތަކާ އެއް ފެންވަރަށް މާލެ ތަރައްގީކޮށް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ އެވެ. އެ ގޮތުން ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯ އާއި ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި އެވެ. އޭގެ ކުރިން ސިންގަޕޫރުގެ ނަމޫނާ އިން...

28 މާޗް

March 28, 2018 43
ބްރިޖާއެކު ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން އެމްޕީއެލުން ފަށަނީ

ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސްދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
ލަންކާގެ ބަހެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލި މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 23) - ސްރީ ލަންކާގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަ ޓޫރިސްޓުން މިހާރު ގިނަ އަދަދަކަށް ދަތުރުކުރާ ދިޔަތަލަވާގެ ކަހަގޮއްލާގެ ޕަސެންޖާ ބަހެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާ 19 މީހުން ޒަޚަމްވި ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރަން ހަ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 6
އެމްޓީސީސީގެ ދަތުރު ކާޑު، ބަހުގެ ހިދުމަތަށް އަންނަނީ

އެމްޓީސީސީން ދެމުން އަންނަ ހުޅުމާލެ ފެރީ ހިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ "ދަތުރު ކާޑު" ބަހުގައި ވެސް ބޭނުންކުރޭ ގޮތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 11
މާލެ އާއި ދެ އަތޮޅެއްގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

މާލެ އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ލ. އަތޮޅުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްޕީއެލްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 15
މުޅި ރާއްޖޭގައި އެމްޓީސީސީން ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

June 27, 2016
އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކުގެ ދަތުރުފަތުރަށް 13 ބަސް ގެނެސްފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި އާއްމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް )އިން 13 ބަސް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 8
މާލޭގެ އާ ބަސް ދަތުރުތައް ތިން މަސް ތެރޭގައި ފަށަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 3
ސިންގަޕޫރުގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަނެޓް ކަނޑާލަނީ

ސިންގަޕޫރު (ޖޫން 8) - ސިންގަޕޫރުގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ކޮމްޕިއުޓަރުތަކުން އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން އިންޓަނެޓް ކަނޑާލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.