17 hours ago

އުރީދޫގެ ޕާޓްނަރުންގެ ވިއުގަ ހަރުދަނާކޮށް، އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރުތަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.