ހުޅުމާލޭގައި 72 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު 72 މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން އިންޑިއާގެ ރެނާޓަސް ޕްރޮޖެކްޓްސްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.


ހުޅުމާލެ ތަރައްގީކުރާ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބުނީ ފެރީ ޓާމިނަލް ހުންނަ މަގުގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން ހަވާލުކުރީ ދެ އަހަރާއި ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުންޏަށް ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން ދިނީ ކިހާ ބޮޑު މިނެއްގެ ބިމެއް ކަމެއް އަދި ހަވާލުކުރި އުސޫލެއް ހާމަކޮށްފައެއްނުވެ އެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި 72 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން އެޗްޑީސީން އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކާއެކު މިއަދު ސޮއިކުރުމަށްފަހު ސަލާމްކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ

އެ އެއްބަސްވުމުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ސައިމަން އެވެ. އަދި ރެނާޓަސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗެއާމަން ސެލްވަސުންދަރަމް ޕޫސަޕަން އެވެ.

އެޗްޑީސީން ދާދިފަހުން ވަނީ ބެޗް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ދަމާސް އާއި އެޕޯލޯ ހޮލްޑިންއާއެކު މިކްސް ރެސިޑެންޝަލް ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.