ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އަށް ދޫކުރި ލޯނު ގިނަ، އިމްޕޯޓް މަދު

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ބޭނުމަށް އިމްޕޯޓު ކުރި މުދާ 21 ޕަސެންޓް ދަށްވި އިރު ދޫކުރި ލޯނުގެ އަދަދު 17 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.


އެމްއެމްއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ގެންނަ ލަކުޑި އާއި ސިމެންތި އާއި ދަގަނޑު އިމްޕޯޓު ކުރިވަރު މަދު ކަމަށެވެ. މީގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ މިންވަރު ދަށްވުމެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާ އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރާ މިންވަރު ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ.

ބޭންކުތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދޫކުރި ލޯނު އިތުރުވެފައިވަނީ ރިސޯޓުތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުން ނަގާ ލޯނު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މި މުއްދަތުގައި ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދޫކުރި ލޯނުގެ މިންވަރު ވެސް ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އިން ދޫކުރި ލޯނުގެ މިންވަރު 21 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވެ އެވެ.