ކޭއެފްސީގެ "ކުކުޅު" ފައިވާން ވިކި ހުސްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން ކާއެފްސީން ކުކުޅު މަސްގަނޑެއް ސިފަވާ ގޮތަށް ނެރުނު ފައިވާން ވިއްކަން ފެށިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހުސްވެއްޖެ އެވެ.


އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު "ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކެން (ކޭއެފްސީ) ކްރޮކްސް" ވިކި ހުސްވީ ވިއްކަން ފެށިތާ ބައިގަޑިއެއްހާ އިރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ކޭއެފްސީން ބުންޏެވެ. ލިމިޓެޑް އެޑިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ނެރުނު ރަބަރު ފައިވާނުގައި ކުކުޅު މަހުގެ ވަސް ދުވާ ދެ ފައި ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މި އުފެއްދުން ކޭއެފްސީން ގެނެސްދިނީ ކްރޮކްސް ޝޫޒްއާ ގުޅިގެންނެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ކޭއެފްސީ ފައުންޑޭޝަނުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެޑިއުކޭޝަނަލް ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމަށް އެހީވުމެވެ. އެގޮތުން ކެންޓަކީ ފްރައިޑް ޗިކެން (ކޭއެފްސީ) ކްރޮކްސް" ގެ ކޮންމެ ފައިވާނަކުން ތިން ޑޮލަރު ފައުންޑޭޝަނަށް ހަދިޔާކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ބައެއް މީހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފައިވާން ގަތް ބައެއް މީހުން މިހާރު ވަނީ އެ އެއްޗެހި ބޮޑު އަގުގައި ވިއްކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އީބޭގައި 500 ޑޮލަރަށް ވިއްކަން އިއުލާންކޮށްފައި ހުރި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.