29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 1
ޔަމަހާ މޮޓޯގާޑިއަން ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެލިއާ އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ޔަމަހާ މޮޓޯ ގާޑިއަން" ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު އަންނަ މާޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
އެލިއާގެ ޕްރޮމޯޝަން ހަރަކާތެއް މި ހަފްތާ ބަންދުގައި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓުން ފަށާފައިވާ "ޔަމަހާ މޮޓޯ ގާޑިއަން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މި ހަފުތާގެ ބަންދުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 3
އެލިއާގެ "ޔަމަހާ މޮޓޯ ގާޑިއަން" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިން "ޔަމަހާ މޮޓޯ ގާޑިއަން" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 1
ޔަމަހާ ސައިކަލާއި އިންޖީނުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާ އެކު، ޔަމަހާ ސައިކަލާއި އިންޖީނު ވިއްކާ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެލިއާ އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 1
"ކޮންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" ޕްރޮމޮޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓުން "ކޮންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" މި ނަމުގައި ސައިކަލަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 1
އެލިއާގެ "ގޯ ޔަމަހާ" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިން "ގޯ ޔަމަހާ"ގެ ނަމުގައި، ޔަމަހާ ސައިކަލުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017
ދޮވެމި ޝޮޕުގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ޔަމަހާ ސައިކަލެއް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހިންގާ ދޮވެމި ޝޮޕުން ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ގުރު ނަގައިގެން ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާ އިއްޔެ ހޮވައި، ޔަމަހާ ޒިއޮން ސައިކަލެއް ދީފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 2
ލިމިޓެޑް އެޑިޝަން ސައިކަލެއް އެލިއާ އިން ތައާރަފްކޮށްފި

ހާއްސަ ކުލަތަކެއްގެ ޔަމަހާ ޖުޕިޓާ ސީރީޒްގެ ލިމިޓެޑް އެޑިޝަން ސައިކަލެއް އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓްސް އިން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.