16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020
އެންޒީ މަސްދަޅަކުން 100،000ރ. ލިބުމުގެ ފުރުސަތު

އެންސިސް ފިޝަރީޒުން އުފައްދާ އެންޒީ މަސްދަޅެއް ގަނެގެން 100،000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަކާއެކު އެންޒީގެ މަސްފިހާރަ ހުޅުވައިފި

މަހުގެ ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެމުން އަންނަ އެންޒީގެ އާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 2
އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ އެއް ވަނަ މަލަހިނި ޓީމަށް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަސް ރޭސް ކަމަށްވާ އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަކަށް މަލަހިނި ރިސޯޓުގެ ޓީމް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 2
އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފައިނަލަށް އެންޒީ އާއި އެޗްޑީސީ

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ތިން ވަނަ ބުރު ނިމި، ފައިނަލް ގެ ހަ ޖާގަ ތެރެއިން ފަހު ދެ ޖާގަ، ޓީމް އެންޒީ އަދި ޓީމް އެޗްޑީސީން ކަށަވަރު ކޮށްފި އެވެ.