27 ޖޫން

June 27, 2019 11
ޓީ ޖެޓީ ރޯދަ ހަދިޔާގެ ނަސީބުވެރިން އިއުލާންކޮށްފި

ފުޑް ކޯޓުގައި ހުންނަ ޓީ ޖެޓީ ރެސްޓޯރެންޓުން ރޯދަމާއި ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.