26 މެއި

May 26, 2020 8
ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް ޖޫންގައި ވެސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑާއި މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް ދީފައިވާ ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އަންނަ މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 1
ވައިފައި ނެޓްވޯކްތަކަށް އާރުއޯއެލް އިން ހާއްސަ އެޕެއް

އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ރާއްޖެ އޮންލައިން (އާރުއޯއެލް) އިން ވައިފައި ނެޓްވޯކްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.