31 މާޗް

March 31, 2020 2
މަންޓާގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ދިވެހިންނަށް ވެސް ހާއްސަ

މަންޓާ އެއާއިން ބ. އަދި ދ. އަތޮޅަށް ކުރަމުން އައި ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ސީޕްލޭންގައި ދިވެހިންނަށް ވެސް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 9
މަންޓާ އެއާގެ ތިން ވަނަ މަންޒިލަކަށް ކޫއްޑޫ!

އެއާލައިން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ މަންޓާ އެއާގެ ތިން ވަނަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި، ދަތުރުތައް ގއ. ކޫއްޑު އަށް ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 5
މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުޅުވައިފި

އެއާލައިން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ މަންޓާ އެއާ އިން ސީޕްލޭން ޓާމިނަލެއް ހުޅުވައި، ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.