28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 9
މަންޓާ އެއާގެ ތިން ވަނަ މަންޒިލަކަށް ކޫއްޑޫ!

އެއާލައިން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ މަންޓާ އެއާގެ ތިން ވަނަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި، ދަތުރުތައް ގއ. ކޫއްޑު އަށް ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 5
މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުޅުވައިފި

އެއާލައިން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ މަންޓާ އެއާ އިން ސީޕްލޭން ޓާމިނަލެއް ހުޅުވައި، ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.