06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 8
މާދަމާގެ ރާއްޖެ ބިނާކުރުމުގައި އެމްޓީސީސީ

މީހުން ދިރިއުޅެނީ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ކަމަށް ނުބަލާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ވެސް ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އާބާދީ ބޮޑެވެ. މީގެތެރޭގައި ބިންބޮޑު ރަށްތަކާއި ބިންކުދި ރަށްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މި ރަށްތަކުގެ ޖަޒީރާވަންތަ ކަމަށް ވިސްނައި، ރަށްތަކަށް ލަފާފުރުމަށް އޮތް ހައްލަކީ ސަރުކާރުން ރަށްތަކުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ބަނދަރުތަކެވެ. އަދި 24...

15 ޖުލައި

July 15, 2019 1
"ސާބަސް ޔަންމާ"ގެ ތިންވަނަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ "ސާބަސް ޔަންމާ" ގެ ތިންވަނަ ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
އެމްޓީސީސީ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީގެ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018
އެލައިޑް "ހަލް ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސާއި އެމްޓީސީސީ ގުޅިގެން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފެށި "އެލައިޑް ހަލް ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 3
މެރިން އެކްސްޕޯއަށް އައި ބަދަލާއެކު އަޖައިބުވެއްޖެ!

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ފުރަތަމަ ބޭއްވި މެރިން އެކްސްޕޯ އަށް ވަންނަން ޖެހުނީ ކުދި ރިޔާތަކެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ތަފާތު ނަމަވެސް ވަރަށް އާދައިގެ ދޮރާއްޓަކުންނެވެ. އެ ދޮރާށިން އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ފަހު ދެން އޮތީ އާންމުކޮށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެގްޒިބިޝަންތައް ފަދަ މާހައުލެކެވެ. ނަމަވަ ވެސް މިއަދު މުޅިން ތަފާތެވެ. އަމީނީ މަގުން ގޮސް...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 1
އެމްޓީސީސީގެ ޖުންޖުލާ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރުން 100،000ރ. ގެ އަގުހުރި އިނާމަކާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޖޫންޖުލާ" ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017
"ސާބަސް ޔަންމާ" ގެ ނަމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް

"ސާބަސް ޔަންމާ" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކާ އެކު "އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރު" ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 1
އެމްޓީސީސީ "ޖުންޖުލާ" ފަށައިފި؛ އިނާމަކީ އިންޖީނެއް

އެމްޓީސީސީން 100،000ރ.ގެ އިނާމަކާ އެކު "ޖުންޖުލާ ޕްރޮމޯ 2017" ގެ ނަމުގައި އިއްޔެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 1
އެމްޓީސީސީ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ހުށަހަޅައިގެން އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ"ގެ ނަސީބުވެރިޔާ މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 1
އިންޖީނެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ސުޒުކީ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ލިބޭ "ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
"ސުޒުކީ ފޯރި" ގައި މިފަހަރު ވެސް އިންޖީނެއް

އެމްޓީސީސީން ރޯދައަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ "ސުޒުކީ ފޯރި" ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެގެން 15 ހޯސްޕަވަރުގެ އައުޓްބޯޑް އިންޖީނެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.