22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 4
ފެންބިލް ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ކުރިއަށްގެންދާ "އެއްހާސް، އެއްހާސް" ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 27
ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީއާ އެކު ޕެވިލިއަން މިރޭ ހުޅުވަނީ

ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާ ޕެވިލިއަންގެ ދެ ވަނަ ބުރި، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީ"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު މިރޭ ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.