08 މާޗް

March 08, 2020 1
ލެކިއުޓުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮރިޖިނަލް ސެންޓުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ލެކިއުޓުން، މިއަދު ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން "އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ" ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 10
ޑާރޭޖްގެ ފޭކު ސެންޓު ވިއްކާތީ ޕްލާޒާއިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު "ރަސާސީ" ބްރޭންޑުގެ "ޑާރޭޖް" ސެންޓުގެ ފޭކް ސެންޓެއް ރާއްޖޭގައި ވިއްކާތީ އެ ސެންޓުގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓާ، ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
ޕްލާޒާގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފު ކޮށްފި

ޕްލާޒާ އެންޓަޕްރައިސަސްގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެ ކުންފުނީގެ އެޕްލިކޭޝަން އިއްޔެ ތައާއަރަފު ކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 1
ދަ ޕާފިއުމް ޝޮޕްގެ އޮންލައިން ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި ސެންޓު ވިއްކާ މަޝްހޫރު ފިހާރައެއް ކަމަށް ޕްލާޒާ އިންސެންސް (ދަ ޕާފިއުމް ޝޮޕް)ގެ އޮންލައިން ފިހާރަ ހުޅުވައިފި އެެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 5
ލެޕާފިއުމްގެ ފިހާރައެއް ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ހުޅުވައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ސެންޓު ވިއްކާ ލެޕާފިއުމް ގެ ފިހާރައެއް ކްރޮސްރޯޑްސް ގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019
ރިގްސް ބޮޑީ ސްޕްރޭ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ރިގްސް ބޮޑީ ސްޕްރޭ، ޕޮއިޒް އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
ލެކިއުޓުން ކާޓިއޭ ބްރޭންޑުގެ ސެންޓް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް

ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ކާޓިއޭ ބްރޭންޑުގެ ސެންޓު ލެކިއުޓުން ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 1
ސެންޓާއި ކޮސްމެޓިކްސް އަށް ލެ ޕާފިއުމްގެ އާ ފިހާރައެއް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސެންޓާއި ރީތިވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާ އެކު ލެ ޕާފިއުމްގެ އާ ފިހާރަ ރޭ ހުޅުވައިފިއެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017
ލެ ޕާފިއުމުން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ސެންޓު ވިއްކާ މަޝްހޫރު ލެ ޕާފިއުމުން ޚާއްސަ އިނާމްތަކާއެކު ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 1
ލެ ޕާފިއުމްގެ ޕްރޮމޯޝަން: ރިސޯޓް ދަތުރާއި ހިލޭ ސެންޓް

އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް، އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަނެއް ލެ ޕާފިއުމް އިން ފަށައިފި އެވެ.