12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
އައިވާ ޓީވީ ރީފްސައިޑުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ޖަޕާނުގެ އައިވާ ބްރޭންޑުގެ އަލްޓްރާ އެޗްޑީ ސްމާޓް ޓީވީ، "އައިވާ" ރީފްސައިޑުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017
ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު ރީފްސައިޑްގެ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ރީފްސައިޑްގެ "މަރުހަބާ ރަމަޒާން 2017" ޕްރޮމޯޝަން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު ފަށައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
ރީފްސައިޑުން 40 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

ރީފްސައިޑުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން 40 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.