14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 2
އެޑްވެންޓް ކެއާގެ އުފެއްދުންތައް މިހާރު ސިމްޑީން

ލަންކާގެ ސެނިޓަރީ އުފެއްދުންތައް ކަމަށްވާ އެޑްވެންޓް ކެއާގެ އުފެއްދުންތައް ސިމްޑީން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 5
ސިމްޑީއިން ފްރީ ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން ސިމްޑީން ވިއްކާ ތަކެތި ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 1
ސިމްޑީ ރެސޫގެ ޝޯރޫމް: މުޅިން ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް

ސިމްޑީގެ ޑިވިޝަނެއް ކަމަަށް ވާ "ސިމްޑީ ރެސޫ"އިން ހޮސްޕިޓާލިޓީ ދާއިރާ އާއި ގެ އާއި ބަދިގެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނަށް ހާއްސަ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019
ދިލްމާ ސައިފަތް: އާ ޖީލުތަކަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ

މިހާރު ދިވެހިންނަށް އެންމެ ކަމުދާނީ ކޮންމެވެސް ފިނިބުއިމެއް ނުވަތަ ކޮފީއެކެވެ. ރައްޓެއްސަކާ ބައްދަލު ކޮށްލަން ބޭނުން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް ދާނީ ކޮފީ އަކަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކޮފީ އާއި ފިނި ބުއިމުގެ ބަދަލުގައި ސައިފަތް ހިޔާރުކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019
ދިލްމާ ސައިފަތުގެ މުޅިން އާ ރަހަތަކެއް!

ސިމްޑީ އާއި ދިލްމާ ގުޅިގެން ސައިފަތުގެ މުޅިން އާ ރަހަތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 3
ދިލްމާ ސައިފަތުގެ ރަހަތައް ދައްކާލަން ބޮޑު ހަފުލާއެއް

ރާއްޖޭގައި މަގުބޫލު "ދިލްމާ" ސައިފަތުގެ ރަހަ ދައްކާލުމަށް ބައިނަލަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ހަފުލާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.