01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 4
ސީއެންސީން ލަންކާ ޓުއާގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް

ސީއެންސީގެ ސްރީ ލަންކާ ޓުއާތަކަށް ހާއްސަ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 9
މެންޑަރީނާ ކޮލަމްބޯ އިން ދިވެހިންނަށް ހެޔޮ އަގުތަކެއް!

ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ "މެންޑަރީނާ ކޮލަމްބޯ" ހޮޓަލުން ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އަގުތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 3
ޔޫއެފްއެސް، ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު ލަންކާ އަށް

ރިސޯޓް ސަޕްލައިއަކީ ރާއްޖޭގަައި އެންމެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އެއް ވިޔަފާރި އެވެ. ފުރުސަތުތައް ގިނަވެފައި، ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ދާއިރާއެއް ކަމުން ބޭރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން ވެސް މިވަނީ ރާއްޖެ އައިސް މި ވިޔަފާރިއަށް ވަދެފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މިއޮތީ ތަފާތު ވާހަކަ އެކެވެ. ރިސޯޓް ސަޕްލައި ކުރުމުގައި ކާމިޔާބު ދިވެހި...