12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
އައިވާ ޓީވީ ރީފްސައިޑުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ޖަޕާނުގެ އައިވާ ބްރޭންޑުގެ އަލްޓްރާ އެޗްޑީ ސްމާޓް ޓީވީ، "އައިވާ" ރީފްސައިޑުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 5
ރެޑްވޭވުން 100،000ރ.ގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަމުގައި، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމު ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެޑް ވޭވުން ފަށައިފި އެވެ.