08 މާޗް

March 08, 2020 1
ލެކިއުޓުން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އޮރިޖިނަލް ސެންޓުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ލެކިއުޓުން، މިއަދު ފާހަގަކުރާ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން "އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ" ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020
ސަފާޔާ އިން އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ލައިފްސަޕޯޓުން ހިންގާ ސަފާޔާ ފިހާރައިން އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 9
ބީއެމްއެލްގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން މަހަށް

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން "ދިވެހި މަސްވެރިން" ޖަމިއްޔާ އާ ގުޅިގެން އަންހެންނުންނަށް މަސްވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ އަންހެނުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018
ރެއިންބޯ އިން އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރެއިންބޯ އިން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.