11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
ނިޕޯން ޕެއިންޓުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

"ނިޕޯން ޕެއިންޓް ކަލަ ފިއެސްޓަ"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

September 11, 2017
މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ ނޮވެމްބަރުގައި

އެމްވީ މެޑިކަލްސް ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ "މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ 2017" ނޮވެމްބަރު ގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

September 11, 2017 3
މެރިން އެކްސްޕޯއަށް އައި ބަދަލާއެކު އަޖައިބުވެއްޖެ!

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ފުރަތަމަ ބޭއްވި މެރިން އެކްސްޕޯ އަށް ވަންނަން ޖެހުނީ ކުދި ރިޔާތަކެއް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ތަފާތު ނަމަވެސް ވަރަށް އާދައިގެ ދޮރާއްޓަކުންނެވެ. އެ ދޮރާށިން...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017
އޭސް ހާޑުވެއާ އިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

އޭސް ހާޑުވެއާ އިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017
މުޅިން އާ ކަންތައްތަކާ އެކު މެރިން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ލިވަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ، މުޅިން އާ ކަންތައްތަކަކާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 2
ލެޕްޝޮޕް ރީބްރޭންޑުކޮށް، ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގައި ލެޕްޓޮޕް ވިއްކަމުން އަންނަ "ލެޕްޝޮޕް" ފިހާރަ ރީބްރޭންޑްކޮށް، 25 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 4
ޔޭޔޭ ކޮފީގެ އަގު ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ޔޭޔޭ ކޮފީގެ އަގުބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 10
މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ކަޕް-ބޮން ރާއްޖެއަށް!

މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ކަޕް-ބޮން ފްރެންޗައިޒްގެ ފިނިބުއިން ވިއްކާތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2017 1
ލެކިއުޓުން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ލެކިއުޓުން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 2
ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއި ޓޫރިޒަމްދާއިރާއަށް ފޯރަމެއް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ބޭރު އިންވެސްޓަރުން ގުޅުވައިދޭން "މޯލްޑިވްސް ހޮޓެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އިންވެސްޓްމަންޓް ބްރީފިން"ގެ ނަމުގައި ފޯރަމެއް...

August 28, 2017 35
އިލާލާ: "އޯވްސަމް" ފެޝަން ފިހާރައެއް

"އިލާލާ"އޭ ބުނުމުން އާ ނަމަކަށް ބައެއް މީހުންނަށް ވެދާނެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ވުޖޫދަށް އައި އިލާލާ ފިހާރައަކީ ފަހުގެ ފެޝަނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ފިހާރައެކެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ޝެފް ވިލްމެންޓް ލިއޮންގްގެ މާސްޓާކްލާސް

ތައިލޭންޑް ކަލިނަރީ އެކަޑަމީގެ ފައުންޑާ ޗެއާމަން ޝެފް ވިލިމެންޓް ލިއޮންގްގެ ޚާއްސަ މާސްޓާ ކްލާހެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017
އަލޯރާއިން 15 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފަރުނީޗަރު ފިހާރަ އަލޯރާ ޕޭން ހޯމް އިން ކުރިއަށް އޮތް އަޟްހާ އީދަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

August 22, 2017
ބޯޓިން އެވޯޑްސް ނޮވެމްބަރުގައި

ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، ފުޅާ ކުރުމަށް ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސް ނޮވެމްބަރު މަހު...

August 22, 2017 1
އޭސް ހާޑްވެއާ އިން ޕަވާޓޫލްސް ދައްކާލައިފި

‎އޭސް ހާޑަވެއާ އަދި ހޯމްސެންޓަރުން ވިއްކާ ޕަވާޓޫލްސް ބޭނުންކުރާ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017
ލިޓަސް ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ލިޓަސް އިން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ސައިކު ސީދާ ގެއަށް" ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

August 15, 2017 3
ހިލޭ އަވި އައިނު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރޯ މޯލްގައި ހިންގަމުން އަންނަ ސަން އެންޑް ސްޓައިލް ފިހާރައިން، ހިލޭ އަވި އައިނު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 10
އުރީދޫގެ އާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެއް އަހަރުގެ ޑޭޓާ ހިލޭ

އުރީދޫގެ ޚިދުމަތް އަލަށް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 1
އެމްޓީސީސީގެ ޖުންޖުލާ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރުން 100،000ރ. ގެ އަގުހުރި އިނާމަކާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ޖޫންޖުލާ" ޕްރޮމޯޝަނުގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ.

August 10, 2017 1
"ހަމަ ހިޓާޗީ" އޭސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން ކުރިއަށްގެންދާ "ހަމަ ހިޓާޗީ" އޭސީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017
"ސާބަސް ޔަންމާ" ގެ ނަމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް

"ސާބަސް ޔަންމާ" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކާ އެކު "އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރު" ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

August 01, 2017 7
ލިލީން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ބްރޭންޑެއް ތައާރަފުކުރަނީ

ލިލީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބްރޭންޑެއް ރާއްޖެއަށް ގެންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017
ޑޫސާން ލައްކަ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޑޫސާން ޑައިވޫ އިންޖީނެއް ގަނެގެން 100،000 ރުފިޔާ އާއި 200،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ސާމާނު ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 4
ލިޓަސްއަށް ކަސްޓަމަރެއް ހޯދުމުން 1000ރ. ދެނީ!

ލިޓަސް އަށް އާ ކަސްޓަމަރަކު ހޯދައިދީގެން 1000ރ. ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 9
ހުވަތައި ކްރީމް ކްރޭކާސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

މެލޭޝިޔާގެ މަޝްހޫރު ހުވަތައި ބްރޭންޑްގެ ކްރީމް ކްރޭކާސް ބިސްކޯދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017
ސޭން ރީމޯގެ މީރު ލަޒާނިއާގެ ރަހަތައް

ލަޒާނިއާ ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ ވަރަށް ކެތްތެރިވެގެންނެވެ. އެއަށް ބޭނުންވާ ސޯސްތަކާއި ފަށަލަތައް ތައްޔާރު ކުރަން ވަރަށް ވަގުތު ދެ އެވެ. އެހާ އިރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް ތައްޔާރުކުރާ ލަޒާނިއާ ރަހަ ރަނގަޅު ނުވެދާނެ އެވެ. މި މައްސަލައިގެ ހައްލަކީ ސޭން ރީމޯ ބްރޭންޑްގެ ލަޒާނިއާ ޝީޓެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017
ބަނޫން ސާފް ޝޮޕް: ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްސަ

ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްސަ އަދި ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްތަކުގެ އަންނައުނާއި އެކްސެސަރީ މާލެ އިން ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މި ފިހާރަ ވަރުގެ ތަނެއް ނުހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ބަނޫން ސާފް...

June 22, 2017 8
ސަމާ އައިލެންޑުން ދިވެހިންނަށް އުފާވެރި މަރުހަބާއެއް

"ސަމާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސްއަކީ ދިވެހިންނަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ ހިތްގައިމު ރަށެއް"، ސަމާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސްއަށް މީގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ދިޔަ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ...

19 ޖޫން

June 19, 2017 14
ސަން އައިލެންޑް، އީދު ޗުއްޓީއަށް ޚާއްސަ

މި ފަހަރުގެ އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އެއްވެސް ތަނަކަށް ދާން ޕްލޭނެއް ކޮށްފައި އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ނެތް ނަމަ މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުން ވަނީ ދިވެހިންނަށާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ކުޑަ އަގެއްގައި އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 47
އޯޝަން ގްރޭންޑް: ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އެންމެ ކުރީގައި

ރޯދަ ވީއްލަން ދާނެ ތަންތަން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ތަފާތު މާހައުލެއްގައި ހިތްފަސޭހަކަމާ އެކު އެތައް ބައިވަރު ރަހަޔަކަށް އިންސާފުކުރެވޭނެ ތަނެއް މާލޭގައި ނެތޭ ބުނާހާ މަދެވެ. އާއިލާ އާއި އެކުވެރިންނާ އެކު ރޯދަ ވީއްލުމުގެ އުފާވެރިކަން ހޯދަން މާލޭގެ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން ނިކުމެ މި އަރަނީ ހުޅުމާލެއަށެވެ.