06 މާޗް

March 06, 2018
އަންނަ މަހު 18 ގައި ކޮންޒިއުމާ ފެއާ ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ކޮންޒިއުމާ ފެއާ (އެމްސީއެފް)ގެ މި އަހަރުގެ ފެއާ އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އާޓް ގެލަރީގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 1
ސޮލަރެލްއިން "ގޭބިސީ އިންޝުއަރެންސް" ތައާރަފްކޮށްފި

ގޭގައި ގެންގުޅޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް އިންޝުއާކުރެވޭ ހާއްސަ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސް އިން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 8
ކުންފުންޏާ ބެހޭ ދޮގު ވާހަކަ ނުފެތުރުން އެދެން:އެސްޓީއޯ

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި، އެސްޓީއޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު ވާހަކަތައް ނުފެތުރުމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

March 01, 2018 3
އުރީދޫ ނެކްސްޓް އާއި މަގޭ ޕްލޭނަށް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް

އުރީދޫ އިން ތައާރަފްކޮށް، ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ "އުރީދޫ ނެކްސްޓް" އާއި "މަގޭ ޕްލޭން" މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 20
އޭޓީއެމުން ޖަމާކުރެވޭ އަދި ނެގޭ އަދަދު އިތުރުކުރަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އޭޓީއެމްއެމްތަކުން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ދުވާލަކު ފައިސާ ނެގޭ އަދަދާއި ޖަމާކުރެވޭ އަދަދު މާދަމާއިން ފެށިގެން އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 28, 2018 15
ރާއްޖޭގެ ކަނޑު އަޑީގެ ތަފާތު މަންޒަރުތަކެއް

ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ރީތި ރަށްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް، ހުދު ގޮޑުދޮށްތަކާއި ކަނޑު އަޑީގެ ރީތިކަމަކީ...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 4
ސްޓޮކް މާކެެޓުގެ އަގު 16.12 ބިލިޔަން ރުފިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޓޮކް މާކެޓުގައި ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު ނުވަތަ މާކެޓް ކެޕިޓަލައިޒޭޝަން 16.12 ބިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ޗެއާމަން އަލާއު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 27, 2018 1
އުރީދޫ އިން އަންލިމިޓެޑް ކޯލާއި، 100 ޕަސެންޓް ބޯނަސް ޑޭޓާ

އުރީދޫ އިން "މެޖިކް ޕެކް"ގެ ނަމުގައި ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

February 27, 2018 1
ބީއެމްއެލް އިން އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި، ދަސްވެނިންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ގްރެޖުއޭޓް އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 9
ފަތާ ޓްރެކް ބީއެމްއެލް އިން ސާފުކޮށްފި

މާލޭ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދު، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިސްނަގައިގެން ސާފުކޮށް، އެ ސަރަހައްދުން 180 ކިލޯގެ ކުނި ނަގައިފި އެވެ.

February 24, 2018 3
އަޔާދީ ތަކާފުލުން 50،000ރ ވައުޗަރެއް ހިލޭ

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ އިސްލާމިކް ވިންޑޯ ކަމަށްވާ އަޔާދީ ތަކާފުލް އަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން މާދަމާ ހިންގާ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ދަށުން، އަޔާދީ ތަކާފުލްގެ...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ރެޑް ވޭވުން ފަރުނީޗަރު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ ރެޑް ވޭވްގެ 11 ވަނަ ފިހާރަ، ފަރުނީޗަރު ވިއްކަން ޚާއްސަކޮށް މިރޭ މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 6
ލަވްކެއާ އިން ރޭގަނޑު ވެސް ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

"ލަވް ކެއާ" އަކީ މާލޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޒަމާނީ ޑޭކެއާ ސެންޓަރެކެވެ. ނުވަތަ ބެލެނިވެރިން ބިޒީ ގަޑިތަކުގައި ކުދިން ބަލަހައްޓައިދޭ މަރުކަޒެކެވެ. މި މަރުކަޒުގެ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ވަނީ ރޭގަނޑު ވެސް ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފަ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018
ދަ ކިޗަން: ތަފާތު މާހައުލަކުން ތަފާތު ރަހަތަކެއް

ދަ ކިޗަން އަކީ ކޮން ތަނެއްކަން ނޭނގޭ ޒުވާނަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު މަދުވާނެ އެވެ. އެތަނުގެ ހާއްސަ ސޭންޑްވިޗްތަކުގެ މީރުކަމެވެ. ޕޭސްޓްރީގެ ހާއްސަ އުފެއްދުންތަކެވެ. އެކި...

February 20, 2018 1
އުރީދުއަށް ވޯލްޑް އެޗްއާރު ކޮންގްރެސްގެ ތިން އެވޯޑެއް

ހިއުމަން ރިސޯސަސް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރަސްމިއްޔާތު ކަމަށްވާ ވޯލްޑް އެޗްއާރްޑީ ކޮންގްރެސްގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އަށް...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 1
ބީއެމްއެލް ކޭޝް އެޖެންޓުން ފައިސާ ޖަމާ ވެސް ކޮށްދެނީ

އާބާދީ މަދު ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބީއެމްއެލް އިން ދެމުން އަންނަ ކޭޝް އެޖެންޓުންގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި...

February 19, 2018 2
ދިރާގުން 4ޖީ ސިމާއި ފޯނުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގުން 4ޖީގެ ހިދުމަތް ވީހާވެސް ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަަށައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
ބީއެމްއެލް އިން 3 ޖަމިއްޔާއަކަށް 90،000ރ. ދީފި

"ބީއެމްއެލް ސްޓާފް ޗެރިޓީ ރަން މިއަދު ބާއްވައި ތިން ޖަމިއްޔާއަކަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018
އެލައިޑް ގިފްޓް ވައުޗާ ވިއްކަން ފަށައިފި

އެލައިޑުގެ ހިދުމަތްތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "އެލައިޑް ގިފްޓް ވައުޗާ" ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 2
ހުޅުމާލޭގެ ޓެކްސީތަކަށް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސީތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ "ބީއެމްއެލް ކޭޝްލެސް ރައިޑް" ހިދުމަތް ހުޅުމާލެ އަށް މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
އަމާނާ ތާކާފުލް އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އަމާނާ ތަކާފުލް އިން ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް "100ކޭ ޝީލްޑް"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 3
ބީއެމްއެލް އިން ހާއްސަ ސީއެސްއާރު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހާއްސަ ސީއެސްއާރު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 7
އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް

ކާޑު ހެއްދުމާއި ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުން ފަދަ އިތުރު ހިދުމަތްތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

February 08, 2018 1
ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން ރީބޮކްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް

ސޮނީ ސްޕޯޓްސް އިން އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރީބޮކް ބްރޭންޑްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ގެނެސް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 1
ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ވިލިމާލެ އަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ވިލިމާލޭގައި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރެއް އިއްޔެ ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
އެސްޓީއޯ އިލެކްޓްރޯނިކްސް އާ އިމާރާތެއްގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯ އިން މީގެ 25 އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި ހެދި "އެސްޓީއޯ އިލެކްޓްރޯނިކްސް" ފިހާރަ ބަންދުކުރިތާ ހަތް އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް ހުޅުވައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 1
މޫވެންޕިކް ކޮފީ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކޮށްފި

އެތައް މިލިޔަން ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ސްވިޒަލޭންޑްގެ މަޝްހޫރު މޫވެންޕިކް ކޮފީ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

February 03, 2018 1
ބީއެމްއެލް އިން ބާސްކެޓް ކޯޓެއް ހުޅުވައިފި

މުޖުތަމައަށް އެކި ގޮތް ގޮތުން އެހީތެރިވުމަށް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން "އަހަރެންގެ ބޭންކް"ގެ ނަމުގައި ފަށާފައިވާ ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނުގެ ދަށުން، ބާސްކެޓްބޯލް...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018
ވާދީ ޓްރޭޑާސް އިން ވިނަމިލްކް ވިއްކަން ފަށައިފި

ވިއެޓްނާމްގައި ކިރު އުފައްދާ އެންމެ ވަރުގަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވިނަމިލްކުގެ އުފެއްދުންތައް، ވާދީ ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

February 01, 2018 5
ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް އެވޯޑަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކަސްޓަމަރުންނާއި ކުންފުނިތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކާއި ތަޖުރިބާތަކުގެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކަސްޓަމާ އެކްސްޕީރިއަންސް (ސީއެކްސް) ކޮންފަރެންސްގައި ތައާރަފް ކުރި...