16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
އޭސްހާޑުވެއާގެ ރޯދަސޭލްގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް، އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލާބޭންކް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ 'އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް' ގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާއާ ސައިކަލް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 2
ޕްރިންޖަލްސް ޗިޕްސް ޕްރޮމޯޝަންގެ ފޯރި ގަދަކޮށްލައިފި

ވީބީ މާޓުން ވިއްކާ ޕްރިންޖަލްސް ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ގަތުމުން އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގް މެޗުތަކެއް ބަލައިލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފޯރި ގަދަކޮށްލުމަށް، ބޮޑު ސްކްރީންގައި ޕްރިމިއާ ލީގު މެޗުތައް ބެލުމުގެ ހަރަކާތްތެއް ބާއްވާއިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 22
"މަހަށް ދޭ!" އެމްޑީ ބުނުމުން، އެންމެން މަހަށް!

މިއީ އާންމުކޮށް ވެދާނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ؛ އެކަމަކު އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގެ މުވައްޒަފުން، އެ މީހުންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސަމާސާއަކަށް ވިދާޅުވި އެއްޗެއް، ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންހިފައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދެނީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
"ރޯދަމަހަށް އާކޮށްލަމާ" ހަވީރު ނިންމާލައިފި

ރޯދަމަހު ގޭތެރެ އާކޮށްލުމުގެ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން ކުލަ ލުމުގެ ތަޖުރިބާ ކުޑަކުދިންނަށް އިހުސާސްކޮށްލެވޭ ގޮތަށް، ޓެޕްކޮން އިން ބޭއްވި ކުލައިގެ ހާއްސަ ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019
ޓެޕްކޮން އިން ކުލައިގެ އީދެއް، ކުޑަކުދިންނާ އެކު!

ރޯދަމަހު ގޭތެރެ އާކޮށްލުމުގެ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން ކުލަ ލުމުގެ ތަޖުރިބާ ކުޑަކުދިންނަށް އިހުސާސްކޮށްލެވޭ ގޮތަށް، ކުލައިގެ ވަރަށް ހާއްސަ އިވެންޓެއް މާދަމާ، ބްރިޖް ވިއު ޕްލެޓްފޯމް...

April 11, 2019
ގިނައިން މުދާ ގަތުމުން އަލޯރާ އިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް

އަލޯރާ އޮފީސް ފާނިޗާ އިން ޑިސްކައުންޓް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
ލިންކްބިލްޑް: ލިންކްސާވްގެ އާ ހިދުމަތެއް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އައިޓީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ލިންކްސާވުން، ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ރިއަލްއެސްޓޭޓް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ލިންކްބިލްޑު" ގެ ނަމުގައި އާ ހިދުމަތެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
ސޮނީ ހާޑްވެއާގެ "ރޯދަ ބާޒާރު" ފަށައިފި

ސޮނީ ހާޑްވެއާ އިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމަޔަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ގޮތަށް "ރޯދަ ބާޒާރު" ފަށައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 5
"އެންމެ އަގުހެޔޮ" މާޖިރީން އެސްޓީއޯ އިން

ޓިއުނީޝިއާގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޖަދީދާ މާޖިރީން އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ. އެތަނުން ބުނީ މިއީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް ލިބޭނެ...

April 03, 2019
އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލަބޭންކުގައި

އޭސް ހާޑްވެއާ އެންޑް ހޯމް ސެންޓަރާއި ކަލަ ބޭންކް ގުޅިގެން މިއަހަރުގެ ރޯދަ ޕްމޯޝަން "އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ގެ ނަމުގައި ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 1
ނިއުޑޭލް މިލްކަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

އެންކާ މިލްކުގެ ނިއުޑޭލްގެ ފްލޭވާ މިލްކަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019
މުނި ހޯމްކެއާ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

މުނި ހޯމްކެއާ އިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު އަގުހުރި އިނާމްތައް ލިބޭ ސުޕަ ފާސްޓް ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި އެވެ.

March 21, 2019 2
އެސްޓާސްއިން ޔޫގުރް ބްރޭންޑުގެ އައިސްއަލަމާރި ވިއްކަނީ

ތުރުކީގެ ބްރޭންޑެއް ކަމުގައިވާ "ޔޫގުރް" ގެ އައިސްއަލަމާރި އެސްޓާސް އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019
ޕޭން މެޓަލްގެ ލޯޔަލްޓީ ކާޑުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް!

ޕޭން މެޓަލް އިން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ ލޯޔަލްޓީ ކާޑުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 9
ބީއެމްއެލްގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން މަހަށް

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން "ދިވެހި މަސްވެރިން" ޖަމިއްޔާ އާ ގުޅިގެން އަންހެންނުންނަށް މަސްވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ އަންހެނުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019
ބޮޑު އިނާމުތަކާއެކު ޓެޕްކޯން އިން ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

"ރޯދަ އަށް އާ ކޮށްލަމާ" ގެ ނަމުގައި ޓެޕްކޯން އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019
ކޮކާ ކޯލާ އިން ފެށި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ކޮކާ ކޯލާ އިން އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

March 03, 2019 4
ބީއެމްއެލް އިން ޕޭމެންޓް ގޭޓްވޭ ހިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ހިދުމަތް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 1
"ކޮންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" ޕްރޮމޮޝަން ފަށައިފި

އެލިއާ އިންވެސްޓްމެންޓުން "ކޮންމެ ކުލަޔަކަސް ޔަމަހާ" މި ނަމުގައި ސައިކަލަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 1
އެސްޓާސްގައި ސޯފާ ޕްރޮމޯޝަނެއް، އަގު ވަރަށް ހެޔޮ

އެސްޓާސް އިން ވިއްކާ ސޯފާގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
ރަންފައުން ޖަޒީރާ ސޭލް ފަށައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭ އިން ބޭރުން މުދާ ގެނެސް ވިއްކާ ރަންފައުނު ފިހާރައިން ރަށުގައި ހުރެގެން ފަސޭހަކަމާ އެކު އެއާކޯން ގަނެލެވޭނެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް "ރަންފައުނު ޖަޒީރާ ސޭލް 2019" ގެ ނަމުގައި ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
އެސްޓާސްގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލް އެސްޓާސް އިން ފަށައިފި އެވެ.