02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 1
ފަސް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ފަސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 1
މެލޭޝިއާގެ ކެބިނެޓަށް ނަޖީބުގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 29) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ކެބިނެޓަށް ގެންނެވި ބަދަލުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުން މަގާމުތަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 85
ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ޖިހާދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޖިހާދު ނައިބު ރައީސް ކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެންމެ އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 137
ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރުކަމުން އުމަރު ނަސީރު މިރޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.