08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 18
ސިމްޑީން ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރިއަށް

ރާއްޖެ އަށް ތަފާތު ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސިމްޑީން ހުޅުމާލޭގައި ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.