05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 5
މެންހެޓަން ފިޝް މާކެޓް މި މަހު ފަހުކޮޅު ހުޅުމާލެ އަށް

ސީފުޑްގެ ރަހަތަކަށް ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ރެސްޓޯރަންޓް ފްރެންޗައިސް، "ދަ މެންހެޓަން ފިޝް މާކެޓް"ގެ ތަނެއް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 16
މި ވެސް، އެ ވެސް ކަނަމަދު ކޭކު، ތަފާތީ އަގު

މުޅިން ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކާއި އާ ތަންތަނާ އެކު މާލޭގެ ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ފުޅާވެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިރު އެއް ބާވަތެއްގެ މަގްބޫލުކަން މި ދުވަސްކޮޅު ވަކިން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ؛ ކަނަމަދު ކޭކެވެ. އެއް ތަނެއްގެ ފަހަތުން އަނެއް ތަނަކުން މި ކޭކު ތައާރަފްކުރަމުން އައިސް، ނަން ހިނގާ ގިނަ ކެފޭތަކުން މިހާރު މި ލިބެ...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 9
އެސްޓީއޯގެ އާ އިމާރާތުގެ ޓެރަހުގައި ކެފޭއެއް ހަދަނީ

ޗާނދަނީމަގުގައި ކުރިން އެސްޓީއޯ އުމަރު ޝޮޕިން އާކޭޑް ހިންގި ތަނުގައި އެ ކުންފުނިން އަލަށް ހެދި އިމާރާތުގައި ކެފޭއެއް ހެދުމަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 43
ކާނިވަލްގެ ހަތަރު ކެފޭއެއްގެ ބިދޭސީން ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ހިންގާ ކެފޭތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ކެފޭއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަންސާހަކަށް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހައްޔަރު ކުރުމުން، އެ ތަންތަނުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 1
ޕިއްޒާ ބޯނާގެ ދެވަނަ ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޕިއްޒާ ބްރޭންޑް، ޕިއްޒާ ބޯނާގެ ދެވަނަ ރެސްޓޯރަންޓް ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 27
އެންމެ މީރު އެއް މަސްރޮށީގެ އެންމެ ބޮޑެތި ސިއްރުތައް

ދެބަސްވާނެ ހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ؛ މާލެ އިން މި ވަގުތު ލިބެން ހުރި އެންމެ މީރު އެއް މަސްރޮއްޓަކީ މި އެވެ. މީގެ ރަހަ ހެޔޮވަރެވެ. އެތަނަށް ދާ ގިނަ މީހުން، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ދާހިތްވެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016
ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގެ ރޫފްޓޮޕް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވައިފި

ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގެ ރޫފްޓޮޕް ރެސްޓޯރަންޓަށް ބަދަލުތަކެެއް ގެނައުމަށް ފަހު މިރޭ އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 17
މާލޭގެ ގުދަންތައް ހުރީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލަނީ

މާލޭގައި ހަދާފައިވާ ގުދަންތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުރީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް، އެތަންތައް ފާސްކުރަން ސިފައިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 9
މެދުއިރުމަތީގެ ފާސްޓް ފުޑް ޗެއިން، ޗިކިންގް ރާއްޖެއަށް

މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުގައި ފާސްޓް ފުޑްގެ އުފެއްދުންތަކަށް މަޝްހޫރު ޗެއިނެއް ކަމަށްވާ ޗިކިންގުގެ ތިން ތަނެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 17
މާލޭ އުތުރު ބަނދަރުގައި ހެދި ކެފޭ ހުޅުވައިފި

މާލޭ އުތުރު ބަނދަރުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހެދި ކެފޭ މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 27
ރެޑް ވޭވް ކެފޭ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމްގެ ކުންފުނި ރެޑް ވޭވް އަށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރި އިމާރާތުގައި ހެދި "ރެޑް ވޭވް ކެފޭ" މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 78
ރެޑް ވޭވް ކެފޭ ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް، ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުމާއެކު، ސަލީމަށް ހުޅުމާލެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ކެފޭ ހުޅުވުމަށް ދިން މުއްދަތު މިއަދު އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 51
ރެޑްވޭވް ކެފޭއަށް ހެލްތުން ހުއްދައެއް ނުދިން: ސަލީމް

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ރެޑް ވޭވް ފިހާރައިގެ ކެފޭ ހުޅުވަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެންމެ ފަހުން ދިން މުއްދަތު މިރޭ 12:00 އަށް ހަމަވާއިރު، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅިގެން، އެ ކެފޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ ރެޑް ވޭވް ފިހާރައިގެ އެއްބަސްވުން ވެސް އެޗްޑީސީން ބާތިލް ކުރުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 19
ކޭއެފްސީ، ޕިއްޒާ ހަޓާއެކު ރަސްފަންނު ޕެވިލިއަން ހަދަނީ

ކޭއެފްސީ އާއި ޕިއްޒާ ހަޓް ފަދަ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓް ފުޑް ރެސްޓޯރަންޓް ބްރޭންޑުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ރަސްފަންނުގައި ހަދާ ޕެވިލިއަން ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބްރަދާސް ކޭޓަރިން އިން މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 206
މިއަދު ކެއުމުގެ ހަރަދު 100 ޕަސެންޓް މައްޗަށް!

މިދިއަ ސާޅީހަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކުއްލިއަކަށް ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުނުވާ މިންވަރަށް ރެއިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ރަސްމީކޮށް ވަނީ އުފުލައިފަ އެވެ. ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ތިރިކޮށް ބަހައްޓަން އެސްޓީއޯ އަށް ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ މިއަދުން ފެށިގެން ކަނޑާލައި، އެއީ ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ދޭ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 5
ރީއްޗަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން ކޮފީން ޑިސްކައުންޓް

މިއީ ރާއްޖެއަށް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ބައެއް ކޮފީޝޮޕްތަކަށް ޖަމާވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ހުތުރު ބަސްތައް އިވުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސްޕެއިންގެ ކެފޭ އަކުން ގަވައިދެއް ހަދައިފި އެވެ. ކަކޮފީ އާއި ޕޭސްޓްރީޒް އަށް އޯޑަރު ދޭއިރު ހުތުރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ އިތުރު ޗާޖެއް ނަގަނީ އެވެ. އަގު ހެޔޮކޮށް...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2016 6
ކޮފީ ލެބް: އަފްރާހުގެ ހުނަރާާ އެކު ތަފާތު ރަހަތަކަކަށް

ފެންނަ ފެނުމަށް ހަމަ އާދައިގެ ކޮފީ ތައްޓެކެވެ. ކެފޭތަކުން ލިބޭ ފަދަ އެސްޕްރެސޯ ޝޮޓެކެވެ. އެކަމަކު ދެން ފެނުނީ ހައިރާންވާ ފަދަ މަންޒަރެކެވެ. ކޮފީކޮޅުގެ ތެރެއަށް ދަގަނޑު ޖަގެއް ކަހަލަ އެއްޗަކުން ކިރު އެޅި ގޮތެވެ. ވަށް ބުރަކަށް ވާ ގޮތަށް، މަޑުމަޑުން ކިރު އޮއްސަމުން ދިޔައިރު، ކޮފީ ގިނަވަމުން ދެ އެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން ތުނޑުތުނޑުލައްވަން...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 44
މިހާ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ނުދެކެން!

މާލެ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރިން މުޅިން އާ ކުރިއެއް ފަޅައިފި އެވެ. "ޑެލީ"، "ބިސްޓްރޯ" އަދި "ޕްރެސެރީ" ކަހަލަ ނަންތައް އުފަންވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ވާހަކައެކެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 1
ފުޑް ހަބް ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު ލަންކާ އަށް ވެސް!

ފުޑް ހަބަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން މިހާރު ދިވެހިންނަށް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. އޭގެ ބޭނުން ހިފާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ބިޒީކޮށް އުޅެމުން ކާން ބޭނުންވާ އެެއްޗަކަށް އޯޑަރު...

August 29, 2016 11
ބުރުގާ އަޅާތީ ޚިދުމަތްދޭން ރެސްޓޯރެންޓުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 29) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ބުރުގާ އެޅި މުސްލިމް ދެ އަންހެނަކަށް ޚިދުމަތް ދޭން ދެކޮޅު ހެދި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވުމާ އެކު އެތައް ބަޔަކު...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016
ކެފޭ އަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ފަހަތުގައިވާ މީހާ މަރާލައިފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 27) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކެފޭއަކަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާދީ 22 މީހުން މަރާލި ހާދިސާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހާ ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.