11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 2
ކެނެޑާއިން 14،000 އަހަރުވީ އަވަށެއް ފެނިއްޖެ

އިންސާނުން މީގެ 14،000 އަހަރު ކުރިން ވަޒަންވެރިވެގެން އުުޅުނު ކަމަށް ބެލެވޭ އަވަށެއް، ކެނެޑާގެ ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގެ އެކަހެރި ހިސާބަކުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 5
"ފައި ކައިރި ކުރަން" ބުނި ފަނޑިޔާރު އިސްތިއުފާ ދީފި

އޮޓާވާ (މާޗް 11) - ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށްވި މީހަކު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގެ އަޑު އެހުމުގައި އޭނާގެ "ފައި ކައިރިކޮށްގެން" އިނުމަށް ބުނި ފަނޑިޔާރަށް ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރުތަކާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 8
ގެއްލުނުތާ 5 އަހަރު ފަހުން ފެނުނީ އެމެޒޯން ޖަންގަލިން

ކެނެޑާގެ ވެންކޫވާގައި އުޅުނު އެންޓަން ޕިލިޕާ 2012 ވަނަ އަހަރު ކުއްލިއަކަށް ގެއްލުނެވެ. އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ކުރި ނަމަވެސް ނުފެނުނެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017
މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާގައި ދަރިވަރަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ކިއުބެކް ސިޓީ (ޖެނުއަރީ 31) - ކެނެޑާގެ ކިއުބެކް ސިޓީގެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ ހަ މީހުން މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދަރިވަރެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 6
ކެނެޑާގެ މިސްކިތެއްގައި ހަމަލާދީ ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި

ކިއުބެކް (ޖެނުއަރީ 30) - ކެނެޑާގެ ކިއުބެކް ސިޓީގެ މިސްކިތެއްގައި ބަޑިން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 7
އެމެރިކާ އިން މަނާކުރާ ރެފިއުޖީންނަށް ކެނެޑާ އިން މަރުހަބާ

އޮޓާވާ (ޖެނުއަރީ 29) - ރެފިއުޖީން ވަނުން އެމެރިކާ އިން މަނާކުރި ނަމަވެސް ކެނެޑާ އިން އެ މީހުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 1
މަސްތުވެފައި އިން ޕައިލެޓް އަތުލައިގަތީ ކޮކްޕިޓުން

އޮޓާވާ (ޖެނުއަރީ 2) - ކެނެޑާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކޮކްޕިޓްގައި މަސްތުވެފައި އިން ޕައިލެޓަކު ބޯޓު ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 1
85 އަހަރުގެ ދުވުންތެރިޔާ، ސައިންސްވެރިންނަށް ރަނެއް

އޭނާގެ ފައިގެ ބާރާއި ފުއްޕާމޭގެ ވަރުގަދަކަމުން ސައިންސްވެރިން ތިބީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. އުމުރުން 85 އަހަރުގެ މީހަކާ އަޅާބަލާ އިރު އެޑް ވައިޓްލޮކްގެ ދުވުން ހިމަނަން ޖެހެނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު މަހު 85 އަހަރު ފުނުއިރު ޓޮރޮންޓޯ ވޯޓާފްރޮންޓް މެރެތަން ރޭސް ތިން ގަޑިއިރާއި 56 މިނިޓް، 34 ސިކުންތުން ނިންމުމަކީ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 11
އާކްޓިކުގެ ކަނޑު އަޑިން ގޮތް ނޭނގޭ އަޑެއް އިވެނީ

އޮޓާވާ (ނޮވެމްބަރު 5) - އާކްޓިކް ނުވަތަ ނޯތު ޕޯލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑު އަޑިން ގޮތް ނޭނގޭ އަޑެއް އިވެމުންދާތީ ކެނެޑާ ސިފައިން އެކަން ބަލަން ފަށައިފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016
އެއް ސިފައެއްގެ، އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން

މަންމައަކަށް ވުމުގެ ޖަޒުބާތަކީ އެކަން ތަޖުރިބާކުރި މީހަކަށް ނޫނީ ތަސައްވުރު ކޮށްލަން ވެސް ނޭނގޭނެ އިހްސާސެކެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ބެތާނީގެ އަލަތު ކައިވެންޏަށް ހަތަރު މަސް ވެސް ނުވަނީސް ބަލިވެ އިންކަން އެނގުމުން އޭނާ ވަރަށް އުފާވި އެވެ. ނަމަވެސް ލިބެނީ އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިން ކަން އެނގުމުން އެ އުފާވެރިކަން އެތައް ގުނައަކަށް...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 3
މުސްކުޅި ދެމަފިރިއަކު ވަކިވާން ޖެހުމުގެ ހިތްދަތިކަމުގައި

ފުރާވަރުން ފެށިގެން އެކުގައި އުޅުނު ކެނެޑާގެ ދެމަފިރިއަކު، އުމުރުން ދުވަސްވެ ބަލި ހާލުގައި ޖެހުނު ދުވަހު، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާ ދެ ގެއެއްގައި ވަކިން އުޅެން މަޖުބޫރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 4
ކެނެޑާ އަށް ދިޔައީ ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި، މިހާރު އެއީ މިލިއަނަރެއް

މޮންޓްރިއަލް (ޖުލައި 23) - ޑެނިއަލީ ހެންކެލް އަލްޖީރިއާ ދޫކޮށްދާން ޖެހުނީ އޭނާގެ ދަރިންނާ މެދު އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތުމުންނެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
ކެނެޑާގެ މަގެއްގެ މެދުން ބޮޑު ވަޅުގަނޑެއް ހެދިއްޖެ

އޮޓާވާ (ޖޫން 9) - ކެނެޑާގެ އޮޓާވާ ސިޓީގެ ކާރުބާރު އެންމެ ބޮޑު މަގެއްގެ މެދުތެރޭގައި ބޮޑު ވަޅުގަނޑެއް އުފެދުމުން އެ މަގު ބަންދު ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2016
އަލިފާނުގައި ކެނެޑާގެ އަވަށެއްގެ މީހުން ސަލާމަތްވީ މުއުޖިޒާތަކުން

ކެނެޑާގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގައި އެއް އަވަށުގެ 20 ޕަސެންޓް ވަނީ އަނދާ ހުލިވެފައި. ކެނެޑާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު ގުދުރަތީ ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުން ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ. އެކަމަކު އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކު މަރުވެފައެއް ނުވޭ.