01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ގެއްލުމަށް އެއިމްސްގެ އެހީއެއް

މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި މީހުންނަށް އައްޑޫ ފޭދޫގެ އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ކްލިނިކުން ފައިސާގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 1
ހެރީގެ ދަރިކަލުންގެ ހެދުންތަކެއް ޖަމިއްޔާއަކަށް ދީފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް މިހާރު ދެކުނު އެފްރިކާ އަށް ދަރިކަލުން އާޗީއާ އެކު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އާޗީ ކުރިން ބޭނުންކުރެއްވި ހެދުންތަކެއް ކޭޕް ޓައުންގެ ޖަމިއްޔާއަކަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ،

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ފުލުހުންނަށް އެހީވީ ލެމަނޭޑް ވިއްކައިގެން

އެމެރިކާގެ ޖާމަންޓައުންގެ ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޭ9 ޔުނިޓަކީ އާންމުންގެ އެހީއާ އެކު ހިންގާ ޔުނިޓެކެވެ. އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުން ދޭ ދީލަތި އެހިގައި ހޯދާ ވަސީލަތްތަކުންނެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ވެސް ވަރަށް...

29 ޖުލައި

July 29, 2019
އެއްކުރި ފައިސާ ހޭދަކުރީ އެހެން މީހުންނަށް ކިޔަވައިދޭން

އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ޑާލީ ޝްރޯޑާ އުޅެ ބޮޑުވީ ނިކަމެތިކޮށެވެ. އަންބެއް، ދަރިއަކު ވެސް ނެތެވެ. ވަޑިއެއްގެ ގޮތުގައި އެއް ތަނެއްގައި ޑާލީ 67 އަހަރު މަސައްކަތްކުރި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 12
ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް ޓީސީން ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަނަރަޕް ށ. ފޯކައިދޫ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 1
ޝަންގްރިއްލާއިން ޗެރިޓީ ދުވުމެއް ބާއްވަނީ

"ގްލޯބަލް ވެލްނެސް ޑޭ"އާ ގުޅުވައިގެން ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ އިން ހާއްސަ ޗެރިޓީ ދުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 3
މެކެންޒީގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޚައިރާތަށް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ ގާތުން ވަރިވި މެކެންޒީގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޚައިރާތަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 2
ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީއަށް ބީއެމްއެލުން ބޮޑު އެހީއެއް

މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެހީވުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ "ބީއެމްއެލް ސްޓާފް ޗެރިޓީ ރަން"ގައި މޯލްޑިވްސް ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ އަށް ފައިސާގެ އެހީ ދީފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
ފުޓްބޯޅަ ކްލަބެއްގެ ސްޓޭޑިއަމް ވަގުތީ ހިޔާއަކަށް

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ޓީމަކުން އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން މުޅިން ތަފާތު ހިދުމަތެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 7
އުމުރު ދުވަހުން ހޯދި 11 މިލިއަން ޑޮލަރު ޗެރިޓީތަކަށް

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގްޓަނުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ އެލަން ނައިމަންއަކީ ހަމަ ވަރަށް އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުނު މީހެކެވެ. އޭނާގެ އަންބަކު، ދަރިއަކު ނެތެވެ. ބޭންކިން ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހިދުމަތްކޮށްފައި އޭނާ ބަދަލުވީ އިޖުތިމާއީ ހިދުމަތްތެރިއަކަށެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެކި ކަހަލަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 4
މައްސަލަ ބޮޑު ޓްރަމްޕް ފައުންޑޭޝަން ބަންދުކުރަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 19) - މައްސަލަ ބޮޑު ޓްރަމްޕް ފައުންޑޭޝަން ބަންދު ކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 5
ސައުތު ފައުންޑޭޝަން: އިޖުތިމާއީ އެހީތެރިއަކަށް!

ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރީ ކުރަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ތައުފީގު ނުވަތަ އާއްމު ނަމުން ނަމަ ސައުތު ތައުފީގު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އިޖުތިމާއީ އެކި ކަންކަމަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ބޭސްފަރުވާއިން ފެށިގެން ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ހަމައަށް ވެސް އެ އާއިލާގެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުން ދެ އެވެ. ނަމަވެސް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 10
ޒާރާ އާއި މުސްކާން އަށް އެތައް ފަރާތެއްގެ އެހީ!

ދިވެއްސަކާ ކައިވެނިކޮށް، ކުއްޖަކު ލިބުނު ފަހުން ވަރިކުރުމުން ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ބިކަ ހާލުގައި އުޅެމުން އަންނަ، ނޭޕާލަށް އުފަން ޒާރާގެ ވާހަކަ ޓުވިޓާގައި ހިއްސާ ކުރުމުން ގިނަ ކުންފުނިތަކަކާއި ފިހާރަތަކުން އިސްނަގައިގެން އެ ދެމައިންނަށް ގިނަ އެހީތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 20
ހިތްވަރުގަދަ މަޔެއް، ބޭނުންވީ ލުޔެއް، އެހީ ޓްވިޓާއިން

ޒާރާއަކީ ދަރިއަކު ގޮވައިގެން ބިކަ ހާލުގައި އުޅެން ޖެހި، ދަތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ އެކަނިވެރި މަޔެކެވެ. އޭނާ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ދަރިފުޅު މުސްކާން ސްކޫލަށާއި އެހެނިހެން ތަންތަނަށް އުފުލަނީ ބައިސްކަލުގަ އެވެ. އެކަމަކު މުސްކާން ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިރު، ބައިސްކަލުގައި އޭނާ އިންނަ ގޮނޑި މިހާރު މާ ކުޑަ އެވެ. އާމްދަނީ ހޯދަމުން...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 1
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ޚައިރާތަށް ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ، އެމެޒަންގެ ވެރިޔާ، ޖެފް ބެޒޯސް ޚައިރާތުގެ ގޮތުގައި ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 28
މަގުމަތިން ރޯދަ ވީއްލަން އެހީތެރިވެދޭނެ މީހުން ހޯދަނީ

މަގުމަތިން ދާ މީހުންނަށް ރޯދަ ވީއްލާ ތަކެތި ބަހާނެ މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ހެދުންތަކެއް އީބޭގައި ވިއްކަނީ

އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލިސްގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ހައިރާތެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމަށްޓަކައި، މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ހެދުންތަކެއް ނީލަމުގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
ބީއެމްއެލް އިން 3 ޖަމިއްޔާއަކަށް 90،000ރ. ދީފި

"ބީއެމްއެލް ސްޓާފް ޗެރިޓީ ރަން މިއަދު ބާއްވައި ތިން ޖަމިއްޔާއަކަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 10
ރޮހިންޖާ މީހުންނަށް އެހީވުމުގައި ދިވެހިން ނަމޫނާއަކަށް

ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްވާން މިޔަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖުރިކުރި ރެފިއުޖީންނަށް ކުއްލި އެހީ ހޯދަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ރެޑް ކްރޮސް އަދި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޖަމާއަތުން (އައިއެފްއާރުސީ) ކުރި އިލްތިމާސަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އިޖާބަދިން އިރު ރާއްޖެ އިން ވެސް އެކަމަށް ތަރުހީބު ދިނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރެޑް...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017
ރޮހިންޖާ އަށް އެހީދިނުން ތިން ޗެރިޓީއަކަށް މަނާކޮށްފި

ކޮކްސް ބާޒާރު (އޮކްޓޯބަރު 12) - ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވެފައިވާ މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީ ދިނުން އިސްލާމިކް ތިން ޗެރިޓީއަކަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.