07 މެއި

May 07, 2020 2
އީލޮން މަސްކްގެ ދަރިއަށް ދިން ނަން ކިޔާކަށް ނޭނގެ!

ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސް ފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިޔާ އަދި މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކަށް މި ހަފުތާގައި ލިބުނު ދަރިފުޅުގެ ނަން އިއުލާންކުރުމާ އެކު، އެ ނަން ކިޔާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން ގިނަ...

May 07, 2020 1
ކާރެއް ހުއްޓުވި އިރު ދުއްވަން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

އެމެރިކާގެ ޓްރެފިކް ފުލުހުން ކާރެއް ހުއްޓުވި އިރު އެ ދުއްވަން ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އިނުމުން ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 1
އެންޖެލީނާގެ މިލިއަން ޑޮލަރު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ސެލެބްރިޓީން މާލީ ގޮތުން އެހީދެމުން އަންނަ އިރު، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 2
ފްލޫގައި ލޯ އަނދިރިވި ކުއްޖާގެ ފެނުން އިޔާދަވެއްޖެ

ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓައި ފްލޫ ޖެހިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލުނު އެމެރިކާގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ފެނުން އިޔާދަވެއްޖެއް ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 5
އެމެރިކާގައި ފްލޫ ޖެހުނު ކުއްޖަކު އަނދިރިވެއްޖެ

ވެކްސިން ނުދީ ހުއްޓާ އެމެރިކާގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ފްލޫ ޖެހި އެ ކުއްޖާގެ ލޯ އަނދިރިވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 3
ކައިލީ، ދަރިފުޅަށް ޖަވާހިރު އަނގޮޓިއެއް ދިނުން މައްސަލައަކަށް

އެންމެ އަހަރެއްވީ އަންހެން ދަރިފުޅު ސްޓޯމީ ވެބްސްޓާ އަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާވެރިޔާ ކައިލީ ޖެނާ އަގު ބޮޑު ޖަވާހިރު އަނގޮޓިއެއް ދިނުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 3
ކާފަ ދަރިންނަށް ހަދިޔާއަކަށް ސްކޫލް ބަހެއް

ޑާގް ހަޔެޒް އަކީ އެމެރިކާގެ އޮރެގަން ގައި ދިރިއުޅޭ މީހެކެވެ. އޭނާގެ 10 ކާފަ ދަރިން އެބަ ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފަސް ކުދިންނަކީ ސްކޫލަށް ދާ ކުދިންނެވެ. އެކަމަކު އެ ކުދިން ކިޔަވާ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްގައި ދަރިވަރުން އުފުލަން ބަހެއް ނޯންނާނެތީ ބެލެނިވެރިންނަށް ޖެހެނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދެކޮޅަށް ހިނގާށެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ކުޑަކުދިންގެ ސްމާޓްގަޑިތަކެއްގައި ސެކިއުރިޓީ މައްސަލައެއް

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމެޒޯން އިން ވިއްކާ ސްމާޓްގަޑިތަކަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެއްދިއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
9 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ގްރެޖުއޭޝަން ލަސްވާތީ ގެޔަށް

އާދަޔާހިލާފަށް މޮޅު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވި އެންމެ ނުވަ އަހަރުގައި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަސިޓީއަކުން ގްރެޖްއޭޓްވާން އުޅޭ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ސަމާލުކަން ލިބުނު ކުއްޖާ ގްރެޖްއޭޓް ނުވެ ޔުނިވަސިޓީ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ފުލުހުންނަށް އެހީވީ ލެމަނޭޑް ވިއްކައިގެން

އެމެރިކާގެ ޖާމަންޓައުންގެ ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކޭ9 ޔުނިޓަކީ އާންމުންގެ އެހީއާ އެކު ހިންގާ ޔުނިޓެކެވެ. އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ރައްޔިތުންގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުން ދޭ ދީލަތި އެހިގައި ހޯދާ ވަސީލަތްތަކުންނެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ވެސް ވަރަށް...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
911 އަށް ގުޅާފައި އޯޑަރު ދިނުމުން ޕިއްޒާ ފޮނުވައިފި

އެމެރިކާގެ ގެއަކުން ފުލުހުންގެ އެމަޖެންސީ ނަމްބަރު 911 އަށް ގުޅައި، ބަނޑުހައިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނުމުން ޕިއްޒާއެއް ގަނެދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
"ބޭބީ ޝާކް" ސީރިއަލް އުފައްދަނީ

"ބޭބީ ޝާކް" އަކީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ލަވައެކެވެ. ކޮރެއާ އިން ނުކުމެގެން އައި މި ލަވަ އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދަރިންނަށް ނާނާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކިޔައިދޭ ލަވައެކެވެ. އެކަމަކު އެ ނާނާ މިހާރު "ކާ އެއްޗަކަށް" ވެސް ބަދަލުވީ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 4
ފިރިހެން ކުދިން ވެސް ބޮޑުވާ އުމުރު ހަގުވެއްޖެ

ކުރިން ގަބޫލު ކުރެވިފައި އޮންނަ ގޮތުގައި އަވަހަށް ބާލިޣު ވަނީ އަންހެން ކުދިންނެވެ. އެކަމަކު އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ފިރިހެން ކުދިންނަށް ވެސް މިހާރު މި ހާލަތު އެބަ އޮތެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
ކުދިންގެ ރުއިން ތަރުޖަމާކުރެވޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް

ތުއްތު ދަރިފުޅު ރުއިމަކީ މައިންބަފައިން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. އެއީ ރޯ ސަބަބު ނޭނގޭތީ އެވެ. އެހެންވެ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ދަރިފުޅު މަސަލަސް ކުރެވޭތޯ އެކި ކަހަލަ ކަންކަން ކުރެވެ އެވެ. އެކަމަކު ވާހަކަ ނުދެއްކޭ އުމުރުގެ ތުއްތު ކުދިން ރޯ ސީދާ ސަބަބު ނޭނގުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މައިންގެ އުދާހެކެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 1
މި ދެބަފައިންގެ ވާހަކަ ކިހާ ލޯބި

އުމުރުން އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކާއި އޭނާގެ ބައްޕަ ވާހަކަ ދައްކާ މި މި ވީޑިއޯ އަޑާ ނުލައި ބަލައިފި ނަމަ ހަމަ ހީވާނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ވާހަކައެއް ދެކެވޭހެންނެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މި ވީޑިއޯ އިން އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އުފާކޮށްދީފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019
ޕިއާނޯގެ ހުނަރު ދައްކާލައިގެން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

ޕިއާނޯ ކުޅެން އާދަޔާހިލާފަށް މޮޅު އިންޑިއާގެ 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އެމެރިކާގައި ބޭއްވި މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށް، ކުޅަދާނަކަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 5
އެމެރިކާ ފުލުހަކު ޑިއުޓީގައި ކުޑަކުދިންނާ އެކު ކުޅެން

ފުލުހުންނަކީ ވަރަށް ގިނައިން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާ ބައެކެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ބައެއް ކަންކަމުން އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފު ވެސް އޮހެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 6
ދަރިވަރަކު ހޯމްވޯކް ނުހެދި ސަބަބަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ސްކޫލްތަކުގައި ދޭ ފިލާވަޅުތަކުގެ އިތުރަށް ގޭގައި ހޯމްވޯކް ހަދަން ދިނުމަކީ ދަރިވަރުން ބައެއް ފަހަރު އެހާ ގަޔާވާ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ހަފުތާ ބަންދަކާ ދިމާކޮށް ހޯމްވޯކް ދީފި ނަމަ އެއީ އަދި ވަކިން ފޫހި ކަމަކަށްވެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 13
ގިނަ ކުދިންނަށް ކާނާ ދެވޭ ގޮތް ރަނގަޅެއް ނޫން: ސާވޭ

ރާއްޖޭގެ ތުއްތު ކުދިންގެ ތެރެއިން 50 ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް ކާނާ ދެވެނީ ސިއްހީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ކުއްޖާ ބޭނުންވީ ފުލުހަކަށް ވާން

ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުން އަންނަ، އެމެރިކާގައި ޓެކްސަސްގެ އަބިގޭލް އޭރިއަސް، 6، ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާ ބޭނުން ވަނީ "ބޭޑް ގާއިޒް" އާ ހަނގުރާމަކޮށް ކާމިޔާބު ހޯދާށެވެ. އެހެންވެ އެކަން ކުރަން އޭނާ ދެކެމުން އަންނަ ހުވެފެނަކީ ފުލުހަކަށްވުމެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018
އޭޑީއެޗުޑީ ނެތް ކުދިންނަށް ވެސް ބޭސްދީފާނެ ސަބަބެއް

ކްލާހުގައި ދެން ތިބޭ ކުދިންނަށް ވުރެ އުމުރު ހަގު ނަމަ އެ ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި އޭޑީއެޗްޑީ ހުރި ކަމަށް ބަލައި ބޭސް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިރާސާއަކުން އެނގިއްޖެ އެވެ. މިއީ ދަރިން ސްކޫލަށް ވައްދާ އުމުރާ މެދު ވިސްނާލަން މައިންބަފައިންނަށް ބާރުއަޅާ ހޯދުމެކެވެ.