14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 1
ހުޅުމާލޭގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 17
ހަރުކަށި ފިކުރުން ދީފާނެ ގެއްލުމަކަށް ތިބީ ތައްޔާރަށް

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ މީހުން ދީފާނެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 24
ހުޅުމާލޭގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލައިގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 72
ހުޅުމާލޭގައި ވަޅި ހެރި މައްސަލައިގެ ޒިންމާ "ނަގައިފި"

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ވަޅިން ހަމަލަދިން މައްސަލައިގެ ޒިންމާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތަކުން ނަގާ ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...

February 05, 2020 11
ރޭގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ހުޅުމާލޭގައި ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ރޭ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި އަދި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ވޫހާންއިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީން ކުރަނީ

ސިޑްނީ (ޖެނުއަރީ 29) - ޗައިނާގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރޭ ވޫހާން ސިޓީގައި ތިބި އޮސްޓްރޭލިއާ މީހުން އެ ސިޓީން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ އިރު އެ މީހުން އެ ގައުމުގެ ވަކި ރަށެއްގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 1
ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރައްކާތެރީ ޔޫކޭގައި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނަ ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރައްކާތެރީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 5
އިންޖީނުގައި ލޯވަޅެއް އެޅުނު ބޯޓު ސަލާމަތުން ޖައްސައިފި

ސިޑްނީ (ޖޫން 12) - އިންޖީން ކޭސިންގައި ބާގަނޑެއް ހެދުނު ޗައިނާ އީސްޓަންގެ މަތިންދާ ބޯޓު ސަލާމަތުން ސިޑްނީ އެއާޕޯޓަށް ޖައްސައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 8
ފަރަށް އެރި ބޯޓަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ސިޑްނީ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގްރޭޓް ބެރިއާ ރީފަށް އެރި ޗައިނާގެ ތެޔޮ ބޯޓުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން 29.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރާއި ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016
އެމްއެޗް370: ފަހުން ފެނުނު ބައިތައް ތަހުގީގަށް

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިޔާ އެއާލައިންސް، އެމްއެޗް370 މަތިންދާބޯޓުގެ ބައިތަކެއް ކަމުގައި ޝައްކުކުރެވޭ ބައިތައް އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.