10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 6
ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެއަށް މާސްކާއި ޕީޕީއީ ދީފި

ޗައިނާގެ ޝަންހާއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕުން ރާއްޖެއަށް 20،000 މާސްކާއި 500 ޕީޕީއީ އަދި 10،000 އަންގި މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 1
ކެއުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަ ޓިކްޓޮކުން ޕްރޮމޯޓްކުރޭ

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު އެޕް ޓިކްޓޮކްގައި ހުންނަ ވީޑިއޯތަކުން، ކެއުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށާއި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ކޮންޓެންޓްތައް ދިރާސާކުރާ ކެމްޕޭން ގްރޫޕަކުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 9
އެސްޓީއޯ ފްލެޓުތައް އަޅައިދޭ ކުންފުނީގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް

ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯގެ ފްލެޓުތައް އިމާރާތް ކޮށްދޭ ޗައިނާގެ ކުންފުނިން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ސާމާނުތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 15
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ-ޗައިނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އެ މަސައްކަތްކުރާނެ އޮނިގަނޑެއް ރޭވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ރާއްްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ޖަންގް ލޮޖޮންގް މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 49
10 ވެންޓިލޭޓަރާ އެކު ޗައިނާގެ އެހީ ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީވުމަށް ޗައިނާ އިން ދިން 10 ވެންޓިލޭޓަރާއި ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުންނާއި ޗައިނާގެ ބައެއް އަމިއްލަ...

May 02, 2020 14
ރާއްޖެއަށް ޗައިނާގެ އެހީތައް ގެނައުމުގެ ދަތުރު ފަށައިފި

އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި މަޝްހޫރު އޮންލައިން ބިޒްނަސް ޗެއިން އަލީބާބާގެ ފައުންޑަރު ޖެކް މާ އާއި ޗައިނާގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭ...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 24
ވޫހާންގައި ހުރި ދިވެއްސެއް: މުހިންމީ ކެތްތެރިކަން

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވެގެން އައި ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާއިރު، މި ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ފެނުނު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ ހިމެނެ އެވެ. އަދި ވަކުން ހާއްސަކޮށް އެތަނެއްގައި މި ބަލި އުފަންވި ވޫހާން ސިޓީ އޮތީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 26
ޗައިނާ އިން ހަދިޔާކުރި ތަކެތީގެ ފުރަތަމަ ބެޗް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ޗައިނާ އިން ހަދިޔާކުރާ އިމަޖެންސީ ސާމާނުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ޒާން ލިޒޯން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 97
"ރާއްޖޭގެ މަސަައްކަތް އެމެރިކާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު"

"ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ރެސްޕޮންޑް އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ވެސް ފުރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޗައިނާ ސަފީރު ރާއްޖެ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ތައުރީފުކުރައްވައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 3
ފެލައިނީއަށް ޖެހުނު ކަމަށް ބެލެވެނީ ރާއްޖޭން ދިޔަފަހުން

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 48
އަލީބާބާގެ ފައުންޑަރު، ޖެކް މާ ރާއްޖެ އަށް އެހީވަނީ

އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި މަޝްހޫރު އޮންލައިން ބިޒްނަސް ޗެއިން އަލީބާބާގެ ފައުންޑާ ޖެކް މާ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޜާއްޖެ އަށް ވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 2
ވޫހާންގައި އިއްޔެ އަލަށް ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހަކު ނެތް

ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނި އަދި އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑުވި ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އިއްޔެ އަލަށް އެ ބަލި ޖެހުނު އެއްވެސް މީހަކު ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 4
ހުބެއި ޕްރޮވިންސުން ވައިރަސް ނުފެންނަތާ ދެ ދުވަސް

މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށި ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސުން މި ވައިރަސް ހުރި މީހަކު ނުފެންނަތާ ދެ ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށް މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 56
ކޮވިޑް-19- ރާއްޖެއަށް އެހީވާން ޗައިނާއިން ލިސްޓެއް

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވާ އިރު އެ ނުރައްކަލުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެ އިން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލީ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 29
ކޮވިޑް-19: ބިރަކީ ކުއްލިއަކަށް ބަލިމީހުން ގިނަވުން

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިޓަލީން ރާއްޖެ އައި 12 މީހުންގެ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ އެކަކު، ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ހުއްޓާ ހުން އައިސް ބަލިވި އެވެ. އޭނާ އަށް އެ ރަށުގެ ޑޮކްޓަރު ފަރުވާދިނެވެ. އޭނާ ކޮޓަރިން ނުނިކުމެ އުޅުނެވެ. އެނބުރި އިޓަލީ އަށް ދާން މާޗު 1 ގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު، ހުން...

12 މާޗް

March 12, 2020 24
ޝިޔާމްގެ ވާހަކަތައް ޗައިނާގެ ސަފީރު ދޮގުކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމަށް ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފޯރުކޮށްދޭން އުޅުނު އެހީތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަލައި ނުގަތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޒަންގް ލިއޮން މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ޗައިނާ އިން އައި ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފުރަތަ ފެނުނު ގައުމު ކަމަށްވާ ޗައިނާ އިން މިއަދު އައި ދިވެއްސަަކު ކަރަންޓީނުކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 7
ކޮވިޑް-19: ބަލިވި ގިނަ މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ޗައިނާގައި ފެތުރެން ފެށި އާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބަލާއިރު އިތުރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރު ރަނގަޅު ވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 23
އަލީ ވަހީދުގެ އުއްމީދީ ވާހަކަ: ޓޫރިޒަމް ކޮޅަށް ޖެހޭނެ

ޗައިނާގެ ޝެންހާއީގައި ޓްރާންސިޓް ކުރިއިރު، ޗައިނާ އިން އަންނަ އެއްވެސް މީހަކަށް ރާއްޖެ އެތެރެނުވެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅު، މެކްސިކޯގެ އެ ދެމަފިރިންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ. އެމީހުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ފޭބުމާ އެކު، އެންގީ އެތެރެނުވެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި ހަނީމޫން ހޭދަކުރަން ދެމަފިރިން ދުށް ހުވަފެން...

08 މާޗް

March 08, 2020 9
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާގައި ބަލިވާ މީހުން މަދުވެ ހާސްކަން ކުޑަވަނީ

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ބާރުމިނުގައި ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރި، ވަގުތީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ހަދަން ޖެހުނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ހާސް މީހުންނެއް ބައްޔަށް ޓެސްޓްކުރަން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދާން ފެށުމުން އުފެދުނީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެކެވެ. މި ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި އަލަށް ހެދި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަން މިހާރު ވަނީ، ބަލި...

04 މާޗް

March 04, 2020 3
ވޫހާން ޝޭކް: ސަލާންކުރުން ފަޔާއި އުޅަނބޮށިން

ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވެގެން އައި ކޮރޯނާވައިރަސް ނުތަވަ ކޮވިޑް-19 އާ އެކު އެންމެންނަށް ވެސް މިހާރު ޖެހިފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެން ތިބޭށެވެ. މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ބައެއް މީހުން އަބަދު ތިބެނީ ސާޖިކަލް މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ. އަދި ގިނައިން އަތް ދޮންނަނީ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ގެންގުޅޭ އޮޅު...