13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 2
ޑރ. އެންޑީ އަބްދުﷲގެ ހަނދާން، ލޮލުގެ ސެންޓަރުން

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރު އަދި އޭރު ލިބެން ހުރި މަދު ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރައްވައި، އެތައް ހާސް ދިވެހިންނަކަށް ފަރުވާ ދެއްވި ޑރ. އެންޑީ އަބްދުﷲ އަބްދުލް ހަކީމްގެ ހަނދާންތަައް އާވާ ގޮތަށް، އާ ލޮލުގެ ސެންޓަރަށް އޭނާގެ ނަމުން ނަން ދީފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 20
ޗައިނާގެ ލޮލުގެ ސެންޓަރުން ފުރަތަމަ ދުވަހު 30 ސާޖަރީ

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމްކުރި، ލޮލުގެ ސެންޓަރުގައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް 30 އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޒާން ލިއޮން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 5
ޗައިނާ އިން ހުޅުވާ ލޮލުގެ ފަރުވާގެ ސެންޓަރު ތަފާތުވާނެ

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޗައިނާ އިން ހުޅުވާ ލޮލުގެ ފަރުވާގެ ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ދިނުމާއި އެތަނަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގަައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 26
ޗައިނާ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރެއް

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްދޭ ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު މި މަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އެ ގައުމުގެ ސަފީރު ޒާން ލިއޮން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 1
ހަނދާންނެތޭ ބައްޔަށް ޗައިނާ އިން އާ ބޭހެއް

ހަނދާން ނެތޭ ބަލީގެ އެންމެ އާންމު ވައްތަރު ކަމަށްވާ އަލްޒެއިމާ އަށް އާ ބޭހެއް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، 17 އަހަރުން ފަހުން ޗައިނާގައި އީޖާދުކުރި އާ ބޭހަކަށް ހުއްދަ ދޭން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019
ޖައްވު ނުސާފުވުމުގެ ނުރައްކާ މާބަނޑު މީހުންނަށް

ވައި ނުސާފުވެ، ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް ބައިގެން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ބައްޕަގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ދަރިއަކު ފަލަވަނީ

ލޭގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ބައްޕަގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޗައިނާގެ 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބަރުދަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 6
މޭވާ ޖޫސް އިންޖެކްޓްކުރި މީހަކު މަރުނުވީ ކިރިޔާ

ޗައިނާ މީހަކު، ސިއްހަތު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ހީކޮށް، ހަށިގަނޑަށް މޭވާ ޖޫސް އިންޖެކްޓްކުރުމުން ފުރަމެޔާއި ހިތާއި ކިޑްނީ އަދި ފުއްޕާމެޔަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019
5ޖީގެ އެހީގައި ސިކުނޑީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް

މުވާސަލަތީގެ ހިދުމަތުގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކް ބޭނުންކުރަން ފަށައިގެންފައި ވާއިރު މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، ސިކުނޑީގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ޗައިނާގައި ކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019
އަންހެނަކަށް މިހާރު އިވެނީ އަންހެނުންގެ އަޑު އެކަނި

ޗައިނާގެ އަންހެނެއްގެ ކަންފަތަށް ދިމާވި ނާދިރު ސިއްހީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ހަމައެކަނި އަންހެނުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއިވޭ ގޮތަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 1
ކުނި އިސްޓާކީނުން ވަސް ބެލުމުން ލަންގް އިންފެކްޝަނެއް

އަމިއްލަ ބޫޓާއި އިސްޓާކީނުން ދުވާ ކުނި ވަސް ބައެއް ފިރހެނުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށް ކިޔައި އުޅެ އެވެ. އެފަދަ ވަހަށް ދެވި ހިފާފައި ހުރި ޗައިނާގެ ފިރިހެނަކު އިސްޓާކީނުން ވަސް ބަލައިގެން ހާލު ދެރަވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ވަނީ ފަރުވާ ދޭން ޖެހިފަ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ޖީން އެޑިޓްކުރި ކަމަށް ބުނި ސައިންސްވެރިޔާ ހޫނު ފެނަށް

ޖީން އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުދިން ދުނިޔޭގައި އަލަށް އުފަންވެއްޖެ ކަމުގެ ޚަބަރާ އެކު އެކަމަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ޝިލްޕާއާ އެކު އިންޑިއާ އަށް އާ ރިކޯޑެއް

އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާގެ އަތުގައި ކުރިން އޮތް ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑެއް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީއާ އެކު އިންޑިއާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 30
ރާއްޖޭގައި ލޮލުގެ އޮޕަރޭޝަންތައްކުރުމަށް ޗައިނާ އެހީވަނީ

ލޮލުގެ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމަށް، ޗައިނާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ސެންޓަރެއް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 2
ޗައިނާ މީހަކު 68 ސިކުންތުން 50 މިރުސް ކައިފި

ޗައިނާގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ، މިރުސް ކެއުމުގެ ފެސްޓިވަލްގައި މި އަހަރު އެއްވަނަ ހޯދި ބައިވެރިޔާ 68 ސިކުންތު ތެރޭގައި 50 މިރުސް ކައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 3
18 ގަޑިއިރު މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ޑޮކްޓަރު މަރު

ރޭގަނޑު ހަތަރުދަމާ އެކު 18 ގަޑިއިރުގެ ޝިފްޓް ޑިއުޓީއެއްގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރި ޗައިނާގެ ޑޮކްޓަރަކު ޑިއުޓީގައި ހުއްޓާ ސްޓްރޯކެއް ޖެހި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017
މަންމަގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަސައްކަތް

ޗައިނާގެ ހެނާންގައި ދިރިއުޅޭ މި ފިރިހެންކުއްޖާގެ އުމުރުން އަދި އެންމެ 12 އަހަރެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަލި މަންމަ ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ ބައްޕައާ ގުޅިގެން ގޫ ގުއަންގް ޒާއޯ އަންނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017
އުމުރުން 30 އަހަރު، އެކަމަކު ތުއްތު ކުއްޖެއް

މިއީ އުމުރުން 30 އަހަރު މީހެއް ނަމަވެސް އޭނާ އިންނަނީ ތުއްތު ކުއްޖެއްހެންނެވެ. މި މައްސަލަ ދިމާވެފައި ވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ޑޮކްޓަރުންނަކަށް ވެސް ޔަގީންކަމާ އެކު ބުނާކަށް ނޭނގެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 2
ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގެ ހައްގު ޗައިނާގައި ނެތުން ބަހުސަކަށް

ޗައިނާގައި 26 އަހަރުގެ މާބަނޑު މީހަކަށް ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުން އަމިއްލައަށް މަރުވި ހާދިސާއެއް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފަ އެވެ. މި މީހާ ގާތު ޑޮކްޓަރުން ބުނީ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅުގެ ބޯ އާދަޔާޚިލާފަށް ބޮޑު ކަމަށާއި އޭނާއަށް ނުވިހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އަވަހަށް ސިޒޭރިއަން ހަދަން ލަފާ ދިނެވެ....

29 ޖޫން

June 29, 2017 4
ދަރިފުޅަށް ބޭސް ކުރެވެން ނެތުމުން ކައްވަޅު ކޮނެފި

ބަލި ދަރިފުޅަށް ފަރުވާކުރާނެ ފައިސާ ނެތިއްޖެ ނަމަ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޗައިނާގެ ބައްޕަޔަކު ތައްޔާރުވާން ފެށީ ދަރިފުޅު މަރުވުމުން ވަޅުލާނެ ގޮތަށެވެ. އޭނާގެ މިހާރުގެ އާދައަކީ ކައްވަޅު ކޮނެ އެތަނުގައި ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ކުޅެން އިނުމެވެ.