26 ޖޫން

June 26, 2020 2
ވާވޭ އަށް އެމެރިކާގެ އިތުރު ތުހުމަތެއް

ޗައިނާގެ ފޯނު ކުންފުނި ވާވޭގެ މައްޗަށް ކުރިން ވެސް ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ބްލެކްލިސްޓަށް ވެސް އެރުވުމަށް ފަހު އެމެރިކާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ވާވޭ އަށް އިތުރު ތުހުމަތަކެއްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020
އެމެރިކާ އިން ވާވޭ އަށް ކުޑަ ލުޔެއް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާ އަށް ދަތިކުރަން އަޅާފައި ހުރި ފިޔަވަޅުތަކަކީ ހަސަދަވެރިކަން ނޫން އެހެން ކަމެއް ނޫނޭ ބުނާ ވަރަށް ހެކި ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ސިނާއަތުގައި، ޗައިނާގެ ވާވޭ ޓެކްނޮޖީޒްގެ އަޑު ނުހަނު ގަދަވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ކުންފުންނަށް ދަތިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވާނީ ފަނާކުރަނިވި ކަމެއް ކަމަށް، ތަންދޮރު...

02 ޖޫން

June 02, 2020 6
5ޖީން ޗައިނާ ބާކީކޮށްލަން 10 ގައުމެއްގެ އިއްތިހާދެއް

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންދެމިލައި ނޭވާއެއް ލުމަކީ ވެސް އެމެރިކާ އަށް ބޮޑު ހިތްދަތިކަމަކަށް މި އޮތީ ވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފިތި ޗިސްވަމުން ދަނީ ވާވޭ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
"ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާ އިން ލިބުނު ގޯސް ހަދިޔާއެއް"

ވޮޝިންޓަން (މެއި 29) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ފަރާތުން ދުނިޔެ އަށް ލިބުނު "ވަރަށް ގޯސް ހަދިޔާއެއް" ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 2
ޑިޒްނީގެ ވެރިއަކު ޓިކްޓޮކްގެ ވެރިއަކަށް

އެމެރިކާ އިން އެކި ކަންކަމުގައި ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރާ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކާ ގުޅެން ޑިޒްނީގެ ވެރިއަކު ނިންމައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 7
ވެކްސިން ރިސާޗް ޗައިނާއިން ދަނީ ހެކްކުރަމުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިން (މެއި 12) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ތައްޔާރު ކުރާ ވެކްސިންއާ ބެހޭ ރިސާޗް ޗައިނާ އިން ހެކްކުރަމުންދާ ކަމަށް ޔޫއެސް ފެޑެރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން އަދި ސައިބަސެކިއުރިޓީ ތަޖްރިބާކާރުން ގަބޫލްކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 16
ކޮރޯނާވައިރަސް: އެމެރިކާ އަށް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ ކަމަށާއި އެ ކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޗައިނާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 4
ވައިރަހަކީ ލެބުގައި އުފެއްދި އެއްޗެއްކަމުގެ ހެއްކެއްނެތް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 6) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ލެބޯޓްރީއެއްގައި އުފެއްދި އެއްޗެއްކަމުގެ ސައެންޓިފިކް އެއްވެސް ހެއްކެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެލާޖީ އެންޑް އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒްގެ ޑިރެކްޓަރު ޑރ. އެންތަނީ ފައުޗީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 1
ވައިރަހާ ގުޅޭ ހެކި އެމެރިކާ އިން ދައްކައިފައެއް ނުވޭ

ޖެނީވާ (މެއި 5) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ލެބްގައި އުފެއްދި އެއްޗެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވައި ތުހުމަތަށް ވޮޝިންޓަނުން އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 5
ވޫހާން ލެބާ ގުޅުން އޮންނަ ޔުނިވާސިޓީގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 2) - ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ވޫހާން އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް ވައިރޮލޮޖީ ލެބާ ގުޅުން އޮންނަ އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް ޔުނިވާސިޓީގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެޑެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން އަންގައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 7
އެމެރިކާއިން ދަނީ "ލަދެއް ނެތި" އޮޅުވާލަމުން: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (އެޕްރީލް 29) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އެމެރިކާ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވިކަން އޮއްބާލުމުން އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ފާޅުގައި، އެއްވެސް ލަދެއް ނެތި...

April 29, 2020
އެމެޒޯނުން ގަތް ބެޓެރިއެއް ގޮވި މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ

އެމެޒޯނުން ވިއްކި ޗައިނާގައި އުފެއްދި ބެޓެރިއެއް ގޮވައި، ގަރާޖެއްގައި ރޯވި މައްސަލައެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 1
އެޕަލް ވެސް ޓިކްޓޮކަށް

މަޝްހޫރު ވީޑިއޯ ޝެއަރިން އެޕް ޓިކްޓޮކްގެ ނުފޫޒު ނެތް ދިމާލެއް މިހާރު ނެތޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. އެންމެ އާދައިގެ މީހާ އިން ފެށިގެން ގޮސް، ދުނިޔޭގެ ނުފޫޒު ގަދަ ޝަހުސިއްޔަތުން ވެސް މީގެ ތެރޭގައި އެބަތިއްބެވެ. ހަމަމިއާ އެކު މަޝްހޫރު ބޮޑެތި އެތައް ވިޔަފާރިއެއް ވެސް އެ މީހުންގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ޓޫލެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 6
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓަކުން ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

މިސޫރީ (އެޕްރީލް 22) - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮޅުވައި އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވަބާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ރޯގާ ފެތުރިފައިވާތީ ޗައިނާ ސަރުކާރާއި އެ ގައުމުގައި ވެރިކަންކުރާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ މިސޫރީ ސްޓޭޓުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
ކޮވިޑް-19:ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން 13 ދުވަހުން މިލިއަނެއް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 15) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގައި ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100000 އަށް

ޕެރިސް (އެޕްރީލް 10) - މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިރޭ 100،000 އަށް އަރައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 3
އަގުހެޔޮ އައިފޯން މި މަހު ނެރެފާނެ

އެޕަލް އިން އައިފޯނުގެ އަގުހެޔޮ މޮޑެލްތަކެއް ގެނެސްދޭން އުޅޭ ވާހަކަ ބުނުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެކަމަށް އިންތިޒާރުކުރަން ފެށި އެވެ. އެކަމަކު ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު ފެކްޓްރީތައް ބަންދުކުރަން ޖެހި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން އަގުހެޔޮ ފޯނުގެ މަސައްކަތަށް އޮތީ ހިޔަނި އެޅިފަ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން 600،000 އަށް

ޕެރިސް (މާޗް 28) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 600،000 އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ބައި މިލިއަނަށް

ޕެރިސް (މާޗް 27) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 97
"ރާއްޖޭގެ މަސަައްކަތް އެމެރިކާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު"

"ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ރެސްޕޮންޑް އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ވެސް ފުރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޗައިނާ ސަފީރު ރާއްޖެ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ތައުރީފުކުރައްވައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 11
ޗައިނާގެ އޮފިޝަލް ދެއްކި ވާހަކައަށް ސަފީރު ހާޒިރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 16) - ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އުފައްދާ ޗައިނާ އަށް ދޫކުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ޗައިނާގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވުމާ...

March 16, 2020 6
ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ޖެކް މާގެ އެހީ އެމެރިކާ އަށް

އެމެރިކާގައި ވަރަށް ބާރަށް ކޮވިޑް-19 ފެތެރެމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގެ މަހުޖަނު އަދި އަލީބާބާ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން ޖެކް މާ 500،000...