12 ޖޫން

June 12, 2020 3
ޗައިނާއާގުޅޭ 170000 ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - ޗައިނާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ހުރި 170،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އެކައުންޓް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓްވިޓާ އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 5
ވޫހާންގައި ވައިރަސް ފެތުރުނުކަމަށް ބެލެވެނީ އޮގަސްޓްގައި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 10) - ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފަށާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެމެރިކާގައި ހެދި އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 11
ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ލަންކާގައި މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ: ކޯޓު

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 9) - ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކޮލަމްބޯގައި މި ހަފުތާގައި ބާއްވަން އުޅުނު މުޒާހަރާ ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 36
ޗައިނާގެ ދަރަނި ސަސްޕެންޑްކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭ ރާއްޖެ

ޗައިނާ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ސަސްޕެންޑުކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ކަމަށް، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 08, 2020 15
ވެކްސިން އުފެއްދުމަށް ޗައިނާ އިން ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 8) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ރިސާޗަށް ޗައިނާ އިން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރިޕަބްލިކަން ސެނެޓަރެއް ކަމަށްވާ ރިކް ސްކޮޓް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 2
ވޫހާން ސިޓީން ބަލި ޖެހުނު އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ވޫހާން (ޖޫން 6) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަލާމަތްތައް ފެނިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ރިޕޯޓްކުރި ހުރިހާ ބަލި މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް ޗައިނާގެ މެދުތެރޭގެ ވޫހާން ސިޓީން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
ޗައިނާއާ ދެކޮޅު އިންޑިއާގެ އެޕެއް ގޫގުލް އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެޕްތައް ބޭރުކުރަން އިންޑިއާ އިން އެ ޕްލެޓްފޯމަށް ލާފައިވާ އެޕެއް ގޫގުލް އިން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 1
ވަރީގެ ބަދަލުން އަންހެނަކު އޭޝިއާގެ ބިލިއަނަރަކަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް އާއި އަންހެނުން މެކެންޒީގެ ކައިވެނި މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރޫޅައިލުމާ ގުޅިގެން ލިބުނު ބަދަލާ އެކީ މެކެންޒީ އޭރު ހިމެނުނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެނުންގެ ތެރޭގަ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 15
ވޫހާންގެ އެންމެން ދެ ހަފުތާ އިން ޓެސްޓްކޮށް ނިންމައިފި

ވޫހާން (ޖޫން 3) - ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ މުޅި އާބާދީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަން ހިންގި ދެ ހަފުތާގެ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 5
އަންނަ އަހަރުގެ ކުރިން ވެކްސިނެއް ލިބޭނެ: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (ޖޫން 2) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޗައިނާ އިން އުފައްދާ ވެކްސިން މި އަހަރުގެ ނިމުމުގެ ކުރިން ލިބޭވަރު ވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އެޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ އެސެޓްސް ސުޕަވިޝަން އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

June 02, 2020 6
5ޖީން ޗައިނާ ބާކީކޮށްލަން 10 ގައުމެއްގެ އިއްތިހާދެއް

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންދެމިލައި ނޭވާއެއް ލުމަކީ ވެސް އެމެރިކާ އަށް ބޮޑު ހިތްދަތިކަމަކަށް މި އޮތީ ވެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފިތި ޗިސްވަމުން ދަނީ ވާވޭ އެވެ.

June 02, 2020 6
ޗައިނާގެ ސޫޒޯ ސިޓީން 20،000 މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް ޗައިނާގެ ސޫޒޯ ސިޓީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް 20،000 މެޑިކަލް މާސްކު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 6
އިންޑިއާގައި ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް

ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް އިންޑިއާގައި ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
"ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާ އިން ލިބުނު ގޯސް ހަދިޔާއެއް"

ވޮޝިންޓަން (މެއި 29) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ފަރާތުން ދުނިޔެ އަށް ލިބުނު "ވަރަށް ގޯސް ހަދިޔާއެއް" ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2020 6
"ހޮން ކޮންގާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާގެ ނިންމުމަކީ ގޯހެއް"

ލަންޑަން (މެއި 29) - ހޮން ކޮންގުގައި ސަލާމަތާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޗައިނާގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކުރުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް...

24 މެއި

May 24, 2020 15
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ-ޗައިނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އެ މަސައްކަތްކުރާނެ އޮނިގަނޑެއް ރޭވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ރާއްްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ޖަންގް ލޮޖޮންގް މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 5
މިއީ ޗައިނާއިން ބަލިމީހަކު ރިޕޯޓްނުކުރާ ފުރަތަމަ ދުވަސް

ބެއިޖިން (މެއި 23) - ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ ޑޭޓާ ޖެނުއަރީ މަހު ބަލަހައްޓަން ފެށި ފަހުން މިއަދަކީ ޗައިނާ އިން އެ ބައްޔަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 3
ލޯބިވެރިޔާ ރުޅިވުމުން ގޭ ދޮރުމައްޗަށް 1 ޓަނު ފިޔާ

ލޯބިވެރިޔާ ރުޅިވުމުން ލިބުނު ހިތާމަ އާއި އެޅި ކަރުނައިގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ޗައިނާ އަންހެނަކު ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ގޭދޮރުމައްޗަށް 1 ޓަނުގެ ފިޔާ އަޅާލައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 2
ޑިޒްނީގެ ވެރިއަކު ޓިކްޓޮކްގެ ވެރިއަކަށް

އެމެރިކާ އިން އެކި ކަންކަމުގައި ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރާ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކާ ގުޅެން ޑިޒްނީގެ ވެރިއަކު ނިންމައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 16
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 19) - ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ޖަމާއަތުން ވަކިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާވެސް ދެއްވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 18
އިޒްރޭލުގައި ޗައިނާ ސަފީރު އަވަހާރަވެފައިއޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ތެލް އަވީވް (މެއި 17) - އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ ޗައިނާ ސަފީރު ޑޫ ވެއި އަވަހާރަވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 3
ޗައިނާގައި ފަސް ވެކްސިނެއް ޓެސްޓް މަރުހަލާގައި

ބެއިޖިން (މެއި 16) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް އުފައްދާ ފަސް ވެކްސިނެއް އިންސާނުން ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ހެލްތު އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020
ޗައިނާގެ ޕެންޑާތަކަށް ކެނެޑާގައި ކާންދެވޭކަށް ނެތް

ޗައިނާ އާއި ކެނެޑާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކެނެޑާގެ ޒުލެއްގައި ގެންގުޅެމުން އަންނަ ދެ ޕެންޑާ އަށް ކާންދޭނެ އޮނުގަސް ނުލިބޭތީ އެސޮރުމެން ޗައިނާ އަށް އަލުން...

May 14, 2020 2
ބްރަޔަން އެޑަމްސް ކޮރޯނާވައިރަސް ޗައިނާއާ ގުޅުވައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހަކީ "ވާލު މަސް ކައި އުޅޭ މާކެޓެއް އޮތް ތަނަކުން" ފެތުރިގެން އުޅޭ ވައިރަހެއް ކަމަށާއި މީގެ އަގު މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާ އަށް ރައްދުވާ...

13 މެއި

May 13, 2020 1
ދަރިވަރުންގެ ޓެމްޕަރޭޗަ ބަލަން އަތުގައި ބޭންޑެއް

ބެއިޖިން (މެއި 13) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްވުމަށް ފަހު ޗައިނާގެ ގިނަ ސްކޫލްތައް ހުޅުވާލި އިރު ބެއިޖިންގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ހުން ބެލުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބޭންޑެއް...

May 13, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ވޫހާން ސިޓީގެ މުޅި އާބާދީ ޓެސްޓް ކުރަނީ

ވޫހާން (މެއި 13) - ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ 11 މިލިއަން މީހުން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ރާވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.