18 މެއި

May 18, 2017 1
ލަންކާގެ ތަރައްގީ އަށް ޗައިނާ އިން 290 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ބެއިޖިން (މެއި 18) - ސްރީ ލަންކާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ޗައިނާ އިން ދެ ބިލިއަން ޔުއާން (290 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 17
ސިލްކް ރޫޓުގައި ބައިވެރިވާތީ އިންޑިއާގެ ފާޑުކިޔުން

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 16) - ޗައިނާގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން ގާއިމްކުރާ ސިލްކް ރޫޓުގައި ބައިވެރިވާ ގައުމުތަކަށް އިންޑިއާ އިން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކޮށް އެ ގައުމުތަކަށް ނުހިފެހެއްޓޭވަރުގެ ދަރަންޏަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 3
ސިލްކް ރޫޓަށް ޗައިނާ އިން 124 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ބެއިޖިން (މެއި 14) - އުއްމީދީ އިގްތިސާދީ ޕްލޭނެއް ކަމަށް ޗައިނާ އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިލްކް ރޫޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ބަނދަރުތަކާއި މަގުތައް އަދި ރޭލް ނެޓްވޯކްތައް ގާއިމް ކުރަން...

May 14, 2017 1
ޗައިނާ އިން ސިލްކް ރޫޓް ފޯރަމް ފަށަައިފި

ބެއިޖިން (މެއި 14) - ވިޔަފާރި އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޗައިނާގައި ބާއްވާ ސިލްކް ރޫޓް ފޯރަމް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017
ޗައިނާ އިން "ދަންގަލް" އަށް ދެ ދުވަހުން ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު

އާމިރު ޚާނަކީ އިންޑިއާގެ އިތުރުން ޗައިނާ ގައި ވެސް މަގްބޫލު އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާގެ "ތުރީ އިޑިއަޓްސް" އާއި "ޕީކޭ" ފަދަ ފިލްމުތަކަށް އެ ގައުމުން ރަނގަޅު ވިޔަފާރިއެއް ކުރެވުނެވެ.

May 09, 2017 3
ޗައިނާ ސްމާޓްފޯނުތައް އެހާ އަގު ހެޔޮ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

ޗައިނާ ސްމާޓްފޯނުތައް އެހާ އަގު ހެވީ ފެންވަރު ދަށް ކަމަކުން ނޫނެވެ. ޗައިނާގައި އުފައްދާ ވިޔަފާރި މުދާ އަގު ހެޔޮވުމުގައި ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު...

05 މެއި

May 05, 2017 5
ޗައިނާގައި އުފެއްދި ޕަސިންޖާ ބޯޓުގެ ދަތުރެއް ކޮށްފި

ބެއިޖިން (މެއި 5) - ޗައިނާ އިން އަމިއްލަ އަށް އުފެއްދި ފުރަތަމަ ބޮޑު ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 6
އެއްދުވަހުން އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ލިބޭނެގޮތް ހަދަނީ

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް، ޗައިނާގެ ގުވެންޒީ ޕްރޮވިންސް އިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެހީވާން ނިންމައިފި އެވެ.

April 27, 2017
ޗައިނާގައި ފުޅާވަމުންދާ އިންޓަނެޓް ނެޓްވޯކްގައި އެޕަލް

މުޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު 4ޖީ ނެޓްވޯކް އޮތީ ޗައިނާގަ އެވެ. ޗައިނާގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުން އަނދާޒާކުރަން އުނދަގޫވާ މިންވަރަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އިންޓަނެޓް އާބާދީ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 1
އާ މަނަވަރަކާ އެކު ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ބާރުގަދަކުރަނީ

ބެއިޖިން (އެޕްރީލް 26) - ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެ ގައުމުން މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ އާ މަނަވަރެއް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017
ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ޓްރަމްޕް ގަބޫލްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 8) - ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ދެއްވި ދައުވަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގަބޫލް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 1
ޗައިނާއާ ގުޅުން އޮތުމަކީ އިންޑިއާގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫން

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - ޗައިނާއާ އެކު ސްރީ ލަންކާ އިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަކީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 1
އެމެރިކާ އެކަނި ނަމަވެސް ކޮރެއާ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 3) - ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނަސް ނުވަތަ ނުލިބުނަސް، އެމެރިކާ އެކަނި ނަމަވެސް ނޯތު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 6
ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 8
ޝިންޖަންގުގައި ތުނބުޅި ދިގުކުރުމާއި މޫނުބުރުގާ މަނާ

ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގިނަ ޝިންޖަންގުގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 2
ހޮންގް ކޮންގަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ލީޑަރެއް

ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ އެކަމަކު ޑިމޮކްރަސީއަށް ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ހޮންގް ކޮންގުގެ ލީޑަަރަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު އިއްޔެ ހޮވައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017
އެޕަލްގެ "ރަތް ފޯނު"ގެ ވާހަކަ ޗައިނާގައި ނުދެއްކޭނެ

އެޕަލް އައިފޯން 7 ގެ ހާއްސަ އެޑިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ރަތް ކުލައިގެ ފޯނުތަކެއް މިހާރު ވަނީ ބާޒާރަށް ނެރެފަ އެވެ. އެޕަލް "ޕްރޮޑަކްޓް" ރެޑް ގެ ތައްގަނޑުގައި އެޕަލް އިން އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރެނީ އެއިޑްސްއާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އެ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ ހޯދާ ޗެރިޓީ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގަ...

23 މާޗް

March 23, 2017 8
ޗައިނާގައި ބަޔަކަށް މުސާރަ ދިނީ ފައިސާ ގޯނިތަކުން

ބަހުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްދޭ ޗައިނާ ކުންފުންޏެއްގައި ފައިސާ ފޮތިތައް ގިނަވެ، ބޭންކަށް ޖަމާކުރަން ގެންދަން އުނދަގޫވުމުން ހައްލެއްގެ ގޮތުގައި އެތަނުގެ 200 މުވައްޒަފުންނަށް އެއިން މުސާރަ ދީފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 1
ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޓްރަމްޕް ބޭނުންވޭ: ޓިލާސަން

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުންނެވީ ޗައިނާއަށް ދަތުރެއްކުރެވޭނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލާސަން، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް ރޭ ދަންނަވައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 6
ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2017 8
އެންމެ މޮޅު ޗައިނާ ފޯނަކީ ކޮބާ؟

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ޗައިނާ ކުންފުނިތަކުގެ ހައިސިއްޔަތު ހާމަކަން ބޮޑެވެ. އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގަށް އެ އަށް ވުރެ ބޮޑު އުނދަގުލެއް ނެތެވެ. އެއްއިރެއްގައި އެޕަލް ޗައިނާގައި ރަސްކަންކުރި ނަމަވެސް މިހާރު އެ ބާރެއް ނެތެވެ. ސެމްސަންގް ވެސް އުޅެނީ ދެން ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެންނެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 4
ސައުދީ- ޗައިނާ 65 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓަށް

ބެއިޖިން (މާޗް 16) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް މިހާރު ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެން ދެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހި...

March 16, 2017 2
މޫނުގައި ނެގި ބޮޑު ޓިއުމަރަކާ އެކު 35 އަހަރު

ޗައިނާގެ މި މީހާގެ މޫނުމަތީގައި 15 ވަރަކަށް ކިލޯގެ ބޮޑު ޓިއުމަރެއް އެބައިނެވެ. "އިލަފަންޓް މޭން"ގެ ނަމުން ބައެއް މީހުން އޭނާއަށް މުހާތަބު ކުރެ އެވެ. އޭނާގެ މޫނުގެ ސިފަ...

08 މާޗް

March 08, 2017
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓް ނުކުރަން އިންޒާރު

ބެއިޖިން (މާޗް 8) - ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓް ކުރުމާއި މިސައިލް ޓެސްޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ޗައިނާ އިން ނޯތު ކޮރެއާ އަށް އިންޒާރު ދީފި އެވެ.