08 މެއި

May 08, 2019 12
ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާންގައި އެތައް މިސްކިތެއް ތަޅާލައިފި

ޒިންޖިއާން (މެއި 8) - ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާންގައި 31 މިސްކިތާއި މުސްލިމުންގެ އިތުރު ދެ ބިނާއެއް ތަޅާލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 16
ޗައިނާގެ ޒިންޖިއާންގައި މިއަހަރު ވެސް ރޯދަ ހިފުން މަނާ

ޒިންޖިއާން (މެއި 4) - ޗައިނާގައި ގިނަ އަދަދަކަށް މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ޒިންޖިއާން ސަރަހައްދުގައި ސިވިލް ސާވަންޓުންނާއި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ޓީޗަރުން މި އަހަރު ވެސް ރޯދަ މަހު ރޯދަ އަށް...

May 04, 2019 2
އެއްމާނޑު ދެބެއިން ގެންގުޅުނީ އެއް ލައިސަންސް

އެއްމާބަނޑު މީހަކު ހުރުމަކީ ބައެއް ކަންކަމުގައި ފަސޭހަތަކެއް ވެސް ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ޗައިނާގެ ދެބެއިން މި ވަނީ މިކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނަގައިފަ އެވެ....

03 މެއި

May 03, 2019 15
ޝާހިދުގެ ޗައިނާގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު އަންނަ މަހު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޗައިނާ އަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި އަންނަ މަހު އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 11
ޗައިނާ ލޯނުތައް ފަސޭހަ، އެކަމަކު މަޝްވަރާ ކުރާނެ

ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ އިން ދޫކޮށްފައި ވަނީ އަނބުރާ ދައްކަން ފަސޭހަ ލޯނުތަކެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުން މުހިންމު ކަމަށް...

April 29, 2019
މާޖިދުގެ ފިލްމެއް ޝާހްރުކަށް

އިރާނުގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު މާޖިދު މާޖިދީގެ ފިލްމެއް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ހާނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 2
ހަވާގެ އަޑަށް މުސަޅުތަކެއް މަރުވުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ

ޗައިނާ މީހަކު އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ގެ މަރާމާތުކޮށް އުފާ ފާޅުކުރަން ހަވާ އެރުމުން އަވަށްޓެރިއަކު ގެންގުޅުނު އެތައް ހާސް މުސަޅެއް "ބިރުން" މަރުވި މައްސަލާގައި ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
އިންޑިިއާގައި އަލުން ޓިކްޓޮކަށް ހުއްދަ ދީފި

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އިންޑިއާގައި މަނާކުރި ޗައިނާގެ ޓިކްޓިކް އިންޑިއާގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 11
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް ބްލޮކް ކޮށްފި

އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް އެ އެޕްލިކޭޝަން އެ ގައުމުގައި ޑައުންލޯޑް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 1
ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޗައިނާގައި ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާ "ޗައިނާ އައުޓްބޯޑު ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް މާކެޓް (ސީއޯޓީޓީއެމް) ގައި، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރާ ކުންފުނި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ. މި ފެއާގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީއާ އެކު، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 10...

April 16, 2019 1
އަގު ކުޑަކުރުމުން ރޭލް މަޝްރޫއު މެލޭޝިއާ އިން ފަށަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 16) - އީސްޓް ކޯސްޓް ރޭލް ލިންކް (އީސީއާރްއެލް) ގެ މަލްޓި-ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫ އަލުން ފަށަން މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

April 16, 2019
ހުސްވުމުގެ ބިރު އޮތް ވެލައެއް މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔެއިން ހުސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ އަދި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ވެލާތަކުގެ ތެރެއިން ރެޑް ރިވާ ޖަޔަންޓް ސޮފްޓްޝެލް ޓާޓްލް (ޔަންގްޒީ ޖަޔަންޓް ސޮފްޓްޝެލް ޓާޓްލް) ގެ ތެރެއިން...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019
އެޕަލް އައިފޯނަށް ވާވޭ 5ޖީ މޯޑެމްތައް!

އެޕަލްގެ 5ޖީ އައިފޯނުތަކުގައި، ވާވޭ 5ޖީ މޯޑެމް ބޭނުންކޮށްފާނެ ކަމަށް އެބަ ބުނެ އެވެ. އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ސިފަކުރަން ވެސް ދަތި މަންޒަރަކަށެވެ. އަދި މިއީ އެމެރިކާ ސަރުކާރު ދެކޮޅުހަދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބެލެވެ އެވެ. ނަމަވެސް، 5ޖީ ރޭހުގައި ފަހަތަށް ޖެހެމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އެޕަލް އަށް އެ ދެވެނީ ގޮތްހުސްވުމާ ކައިރިއަށެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 3
ފޭކް އައިފޯނުން ދެ މީހަކު 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި

ހަލާކުވެފައި ހުންނަ "ފޭކް އައިފޯން" އެޕަލްގެ ސާވިސް ސެންޓަރުތަކަށް ގެންގޮސް އޭގެ ބަދަލުގައި މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރުގެ އާ އައިފޯނު ހޯދި ކަމުގެ ތުހުމަތު، އެމެރިކާގައި އުޅޭ ޗައިނާގެ ދެ ދަރިވަރަކަށް ކޮށްފި އެވެ.

April 10, 2019
ވާވޭ އަށް ހުރަސްއެޅުމުން ޔޫކޭ އަށް ވާނީ ގެއްލުން

އެމެރިކާ އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ، އެއްވެސް ގޮތަކުން އެ ގައުމަށް...

April 10, 2019 3
ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ކައިވެނި ހަފުލާގައި އާދޭސްކޮށްފި

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ޗައިނާގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ޕާޓީ އަކަށް، ކައިވެނިކުރި ފިރިހެން މީހާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ވެޑިން ޑްރެސް ލައިގެން ވަދެ ފިރިހެން މީހާ ދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށް ބުނެ...

30 މާޗް

March 30, 2019
ޒީޓީއީ އަށް 1 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް

ޗައިނާގެ މުއާސަލާތީ ކުންފުނިތަކަށް މިއީ ބިރު ބޮޑު ދުވަސްވަރެކެވެ. މިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ތަހަންމަލުކޮށްފައި ވަނީ ޒީޓީއީ އަދި ވާވޭ އެވެ. ޒީޓީއީ ބުނާ ގޮތުގައި، 2018 ގައި އެ ކުންފުންޏަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލުން ވަނީ ވެފަ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019
ވާވޭ އިން "ސްމާޓް އައިނު" ރޭންޖެއް ދައްކާލައިފި

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ވާވޭ އިން "ސްމާޓް އައިނު" ދައްކާލައި އެ އައިނު ރޭންޖް ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 3
ޗައިނާ އިން ޕާކިސްތާނަށް 2.2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 26) - ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ޕާކިސްތާނަށް ޗައިނާ އިން 2.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ދީފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 2
ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޮ: މުޅި ދުނިޔެ އިންތިޒާރުގައި

"ވާވޭ ޕީ30 ޕްރޮ" އަދި "ޕީ30" ލޯންޗްކުރާ ތާރީޚަކީ 26 މާޗް ކަމަށް، ވާވޭއިން ކުރި ރަސްމީ ޓްވީޓަކުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. ހަފުލާ އޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ ޕެރިހުގަ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 6
މޭވާ ޖޫސް އިންޖެކްޓްކުރި މީހަކު މަރުނުވީ ކިރިޔާ

ޗައިނާ މީހަކު، ސިއްހަތު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ހީކޮށް، ހަށިގަނޑަށް މޭވާ ޖޫސް އިންޖެކްޓްކުރުމުން ފުރަމެޔާއި ހިތާއި ކިޑްނީ އަދި ފުއްޕާމެޔަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 1
ކުށްވެރިއަކު ހޯދަން ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯއެއް އާންމުކޮށްފި

އާންމު އަހްލާގީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފުވި މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަކަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ކުރި އިރު، އެ މީހާގެ ކުޑައިރުގެ ފޮޓޯއެއް ޗައިނާގެ ފުލުހުން އާންމު ކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019
ޖެކީ ޗެން މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް

ޗައިނާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޗެކީ ޗެން އާއި ވޫ ޖިންގް، މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެރި ޗައިނާގެ މީހުންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

March 20, 2019
5ޖީގެ އެހީގައި ސިކުނޑީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް

މުވާސަލަތީގެ ހިދުމަތުގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކް ބޭނުންކުރަން ފަށައިގެންފައި ވާއިރު މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، ސިކުނޑީގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ޗައިނާގައި ކޮށްފި އެވެ.

March 20, 2019
ލޯބިވާ ވަރު ޓެސްޓްކުރަން އުޅެނިކޮށް އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

ޗައިނާ މީހަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ލޯބިވާ ވަރު ޓެސްޓްކުރަން އުޅެން ހަދައިގެން އެކްސިޑެންޓުވެ ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 2
ކޮތަރެއް 1.4 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

ދުރު ރާސްތާތަކަށް އުދުހުގެ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެފިވައިވާ ބެލްޖިއަން ކޮތަރެއް ރިކޯޑް އަގަކަށް އޮންލައިން ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019
ޗައިނާގައި ފޭރުނު މީހަކު ފައިސާ އަނބުރާ ދީފި

ޗައިނާގައި، ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު، އަންހެނެއްގެ އަތުން ފޭރުނު ވަގަކު އަންހެން މީހާ އަށް ފައިސާކޮޅު ރައްދުކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019
ޒީޓީއީ އިން ވެސް ފަތްޖެހޭ ފޯނެއް އުފައްދަނީ

ޒީޓީއީ އިން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ފަތްޖެހޭ ފޯނު ބޮޑަށް ވައްތަރުކުރެވެނީ މޮޓޮރޯލާ "ރޭޒާ"އާ އެވެ. މޮޓޮރޯލާ ރޭޒާ އަކީ، އެއިރު ވަރަށް ކަމުދިޔަ ފޯނެކެވެ. އެންޑްރޮއިޑަށް ވުރެ ކުރިން ބޭނުންކުރެވުނު މޮބައިލް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެއް ކަމަށްވާ، "ސިމްބިއަން" އިން ހިންގޭ ގޮތަށް އިންޖިނިއާކުރި މޮޓޮރޯލާ ރޭޒާ، ރޭޒަރުތިލައެއްގެ މިސާލުން...