08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 28
ސިނގިރޭޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކްގެ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަނީ

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިނގިރޭޓަކުން 1.75ރ. އަދި ފިޒީ ޑްރިންކާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން 20 ޕަސެންޓްގެ އެޑްވެލޮރަމް ޓެކްސްއެއް ނަގަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 24
ދުންފަތުން ނަގާ ޓެކްސް އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެކްސް މިހާރަށް ވުރެ އިތުރު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016
އެއްމިލިއަން ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރި ޑިޕްލޮމެޓް ބޭރުކޮށްފި

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 8) - ގާތްގަނޑަކަށް 1.6 މިލިއަން ސިނގިރޭޓާއި އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު ކޮންޓެއިނާއެއްގައި ޑާކާ އަށް ވަގަށް އެތެރެކުރަނިކޮށް އަތުލައިގެން އުތުރު ކޮރެއާގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު ބަންގްލަދޭޝް އިން ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016 1
އެކުވެރިންގެ ދުމުން ތިމާ ހުލިވާން ދޫކޮށްނުލާތި!

ދުންފަތުގެ ވަބާއަކީ ދުނިޔެއަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ސިއްހީ ނުރައްކަލެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނާ ގޮތުގައި އަހަރަކު ހަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފަސް މިލިއަން މަރަކީ ސީދާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންނަށް ވިޔަސް މީގެ ތެރެއިން...