04 މެއި

May 04, 2017 3
ޕެރިސް އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިނުވުމަށް އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - ޕެރިހުގެ ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިނުވުމަށް އެ ގައުމުގެ 11 ސްޓޭޓެއްގެ ގަވަރުނަރުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަރިހުން އެދިއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 2
ބެރިއާ ރީފް ސަލާމަތްކުރެވޭނީ ހޫނުވުން ހުއްޓުވައިގެން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފަރު ކަމަށްވާ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ގްރޭޑް ބެރިއާ ރީފް ސަލާމަތްކުރެވޭނީ ދުނިޔެ ހޫނުވުން ހުއްޓުވައިގެން ކަމަށް ސައިންސްވެރިންގެ އާ ދިރާސާއަކުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 1
މިދިޔަ އަހަރަކީ އެންމެ ހޫނު އަހަރު ކަމަށް ވެދާނެ

މިދިޔަ އަހަރަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ހޫނު ގަދަވި އަހަރު ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ނާސާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މެޓް އޮފީހުގެ މައުލޫމާތުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 4
މޫސުމަށް ބަދަލުއައުމަކީ ހަގީގަތެއްކަން ނޭނގޭ: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 12) - މޫސުމަށް ބަދަލު އައުމަކީ ހަގީގަތެއްކަން އެކަކަށް ވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ސޮއިކުރި ޕެރިސް އެއްބަސްވުމުން ވަކިވުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 1
ތިމާވެށީގެ މަޝްވަރާތަކަށް ޓްރަމްޕާއި އަލް ގޯ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 6) - ތިމާވެށީގެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަލް ގޯ އާއި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016
އެޗްއެފްސީ ގޭސް މަދުކުރަން އެއްބަސްވުމަކަށް އަތުވެއްޖެ

ކިގާލީ (އޮކްޓޯބަރު 15) - ދުނިޔެ ހޫނުވުމަށް މެދުވެރި ކުރުވާ ގޭހުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ އެޗްއެފްސީ މަދު ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016
ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ތަސްދީގުކުރަން ޔޫރަޕުން ނިންމައިފި

ބްރެސަލްސް (އޮކްޓޯބަރު 5) - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކުލަވާލި ޕެރިސް ތިމާވެށި އެއްބަސްވުން ތަސްދީގު ކުރުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 1
ލިއޮނާޑޯގެ "ބިފޯ ދަ ފްލަޑް" ވައިޓް ހައުސް އަށް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ ހަދާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފިލްމް "ބިފޯ ދަ ފްލަޑް" އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ވައިޓް ހައުސްގައި ދައްކާލައި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އާއި ލިއޮނާޑޯ މަޝްވަރާ ކުރަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016
ގްރޭޓް ބެރިއާ ރީފްގެ 35 ޕަސަންޓް މަރުވެއްޖެ

ސިޑްނީ (މެއި 30) - ގާހުދުވުމުގެ ސަބަބުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ގްރޭޓް ބެރިއާ ރީފްގެ 35 ޕަސަންޓް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
އެޕްރީލް މަހު ހޫނުމިން ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗަށް

ދުނިޔެ މިހާރު ތަޖްރިބާކުރަމުންދާ އެލް-ނީނޯގެ ސަބަބުން ފަހަކަށް އައިސް މޫސުމަށް ދަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަމުންނެވެ. މިިދިޔަ އަހަރަކީ ދުނިޔެ މިހާތަނަށް ތަޖްރިބާކުރި އެންމެ ހޫނުގަދަ އަހަރެވެ.