09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 4
އީގަލްސްގެ ޗެއާޕާސަނަކަށް ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު

ހުސްވެފައިވާ ކްލަބް އީގަލްސްގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިން ވެސް އެ މަގާމް ފުރުއްވި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސަރަނގު އާދަމް މަނިކް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.