26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017
މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ފައިނަލާ ގާތަށް

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އާއި ކްލަބް އީގަލްސް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި އިރު އެ ދެ ޓީމު ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 2
ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އީގަލްސް އަށް

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ގދ. ތިނަދޫ އަތުން މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް އީގަލްސް 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 2
އީގަލްސް-ތިނަދޫ މެޗުން ޔޫތު މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

އެފްއޭއެމުން 21 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޔޫތު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު ގދ. ތިނަދޫ ނުކުންނާނީ އެންމެ ފަހުން ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 5
ނިއުގެ ތައުރީފާ އެކު އީގަލްސް ޓީމަށް ހިތްވަރެއް

އެފްއޭ ކަޕުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން ރޭ 5-1 އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވި މެޗުގެ ފަހު ކަށިގަނޑާ އެކު ފެނިގެންދިޔައީ ނިއުގެ ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރުޒޮން ގޮސް އީގަލްސްގެ ކޯޗު...

November 30, 2017 1
އީގަލްސް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ނިއު ސެމީ އަށް

ޒުވާން ޓީމަކާ އެކު ނުކުތް ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-5 އިން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 6
އެފްއޭ ކަޕަށް އީގަލްސް އިން ޔޫތު ޓީމެއް

އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާ އެފްއޭ ކަޕު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އިން ވާދަކުރާނީ ޒުވާން ޓީމެއް ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017
ފުރަތަމަ ފުރުސަތަކީ ރިޒޭ އަށް ހިތްވަރެއް

މިދިޔަ މަހު އޮމާނާއާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުގައި ފެނިގެން ދިޔަ އެއް ބަދަލަކީ ގދ. ތިނަދޫ އަށް ކުޅޭ ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ފުރަތަަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނުމެވެ. އޭނާ އަށް ބޯޅަ ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ދެއްކި ރަނގަޅު ކުޅުމަކީ އެ މެޗުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމެކެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 3
އިތުރު ދެ އަހަރަށް ސުޖަން އީގަލްސްގައި މަޑުކުރަނީ

ސްރީ ލަންކާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު އަދި ކެޕްޓަން ސުޖަން ޕެރޭރާ އެކު ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދެ އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 3
އެފްއޭ ކަޕް ދިފާއުކުރަން ވެލެންސިއާ ވަރުގަދަކޮށްފި

އެފްއޭ ކަޕުގެ ތަށި ދިފާއުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް ވެެލެންސިއާ އިން ކްލަބް އީގަލްސްގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) އާއި މުޖުތާޒް މުހައްމަދު (މުޖޭ) އަދި ސްރީލަންކާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކީޕަރު ސުޖަން ޕެރޭރާ ގެނެސްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 4
ޓީސީ އަށް ޒާދާއި ބަމްޕުޗް އަދި މިސްރު ކުޅުންތެރިއެއް

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އީގަލްސްގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު ޒާދާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ސުހެއިލް...

July 26, 2017 11
ތިނަދުއަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ނުވަ ކުޅުންތެރިން!

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ގދ. ތިނަދޫ ޓީމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ގެނެސް ސްޕެއިން ކޯޗަކާ ޓީމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2017 3
އީގަލްސް އިން ނުފެނިދާނެ: ސާންތީ

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗުކަމުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނުފެނިދާނެ ކަމަށް އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 7
ގްރީން އަށް ދެ ވަނަ، އީގަލްސް ކަޓައި ޓީސީ ލީގަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމް ކަށަވަރުކުރިއިރު އީގަލްސް ގަދަ ހަތަރަކުން ކަޓައި...

July 19, 2017
އީގަލްސް މަރުގެ މެޗަކަށް، ޓީސީ ވެސް އިންތިޒާރުގައި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކްލަބް އީގަލްސް އިން މަރުގެ މެޗަކަށް މިއަދު ހަވީރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017
ކުރިން މަހިބަދޫ އަށް ކުޅުނު އެންޑަސަން އީގަލްސް އަށް

ކުރިން މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ކުޅުނު ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް އެންޑަސަން ބިނާ ޑި ސޫޒާ ކްލަބް އީގަލްސްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017
އަނިޔާއަށް ފަހު ނޫމާން އެނބުރި އަތުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އިން ސަލާމަތްވެ އީގަލްސްގެ އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް) އެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2017 16
ފަހު މެޗުން މޮޅުވާން ނިއު އަށް މަޖުބޫރުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓް 1-1 އިން އެއްވަރުވެ އީގަލްސް އިން ގަދަ ހަތަރަކާ ކައިރިއަށް ޖެހިލިއިރު، ނިއު އަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ފަހު މެޗުން މާޒިޔާ އަތުން މޮޅުވާން މަޖުބޫރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 3
އީގަލްސްގެ މި ފަހަރުގެ އަމާޒަކީ ވެސް ނިއު ބަލިކުރުން

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ހާލަތު ތަފާތު ވިޔަސް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 2
ސާންތީގެ ހިތްވަރު: ވަރުގަދަ ޑިފެންސެއް އޮތުން!

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފަހު ދެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ކްލަބް އީގަލްސް އަކީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޑިފެންސިވް ރެކޯޑް އޮތް ޓީމެވެ. އެ ޓީމު ކޮޅަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 12 މެޗުން ވަދެފައިވަނީ އެންމެ ފަސް ގޯލެވެ. މިއީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 5
އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ ޓީސީ އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ރޭ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
ލީގުގެ ފޯރި ގަދަވީ ދެ ބުރު ކުޅޭތީ: ސާންތީ

މި ފަހަރުގެ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފޯރި ގަދަވީ ތިން ބުރުގެ ބަދަލުގައި ދެ ބުރު ކުޅޭތީ ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ (ސާންތީ) ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 6
އީގަލްސް ގޮވައިގެން ރިސްޓޭ ފީފާ އަށް ދަނީ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އީގަލްސް އިން ދެ މަސް ދުވަހުގެ މުސާރަ ނުދީ އޮތް ކަމަށް ބުނެ މެސެޑޯނިއާ ފޯވާޑް ރިސްޓޭ ނައުމޯފް އެ މައްސަލަ އެފްއޭއެމަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017
އީގަލްސް އަށް ޕްރެޝަރު އެބައޮތް: ސާންތީ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވެލެންސިއާ އާއި އީގަލްސް ކުޅޭއިރު، ވެލެންސިއާ އަށް ގެއްލޭނެ އެއްޗެއް ނެތްއިރު އީގަލްސް އަށް މިއީ ޕްރެޝަރު ބޮޑު މެޗެކެވެ.