10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
ކޮކަ ކޯލާގެ އާ ރަހައަކީ "އޮރެންޖް ވެނީލާ"

މަޝްހޫރު ކޮކަ ކޯލާ ކުންފުނިން އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އާ ރަހައެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 10
ޓީއެފްޖީގެ ދުވުމުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގައި މިއަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 13
ރަން އިން ލާމް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ލ. ގަމުގައި ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން ބާއްވާ "ކޮކާ ކޯލާ ރަން އިން ލާމު" ފެށުމުގެ ގޮތުން މިއަދު އޮތް ކުޑަ ކުދިންގެ ދުވުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019
ޕްރިމިއަ ލީގު ބަލަން ދެވޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކޮކަ ކޯލާއިން

ހަތް ހަފުތާ ވަންދެން، ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ދެ މީހަކަށް އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަ ލީގް މެޗްތައް ބަލައިލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކޮކަ ކޯލާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018
އަހަރަކަށް ފޯނާ ދުރުވެގެން 100،000 ޑޮލަރު ހޯދި ދާނެ

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް ފަދަ ވަސީލަތްތަކާ ނުލައި މިހާރު ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ސިކުންތެއް ވެސް ހޭދަކުރުމަކީ ކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވީމާ އަހަރު ދުވަހަށް ފޯނާއި ޓެބްލެޓް ގުރުބާންކޮށްލެވޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 1
"ޝެއާ އަ ކޯކް" ކެމްޕެއިން ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމަށް ކޮކާ ކޯލާ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ، ޝެއާ އަ ކޯކް ކެމްޕޭން ރާއްޖޭގައި މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 2
ފެންޓާ ލެމަން ނުލިބޭތީ އެމެރިކާ މީހުން ދެރަވެއްޖެ

ފެންޓާގެ ބުއިންތަކުގެ ތެރެއިން މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ލެމަން ފްލެވާ އެމެރިކާގައި ވިއްކުން ހުއްޓާލަން ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނިން ނިންމުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ކަސްޓަމަރުން ދެރަވެގެން އެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018
ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން 20 ދިވެއްސަކު ފުރައިފި

ރަޝިޔާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން 20 ދިވެއްސަކު، ކޮކާ ކޯލާގެ ފަރާތުން އެ ގައުމަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018
ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން 10 ދިވެއްސަކު ފުރައިފި

"ވޯލްޑް ކަޕް ފިއެސްޓާ"ގެ ނަމުގައި ކޮކާކޯލާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 10 ދިވެއްސަކު ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން ރަޝިއާ އަށް ދާން އިއްޔެ ފުރައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 27
ކޮކާ ކޯލާ އިން އަލަށް ދިވެހި އިސްތިހާރެއް

ކޮކާ ކޯލާ އިން މުޅިން އަލަށް ދިވެހި އިސްތިހާރެއް ހަދައި، އެ އިސްތިހާރު ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 42
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތައް ނުހިންގަން އެދިއްޖެ

މި އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މި ސަރަހައްދުގެ އޮފިޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރަކީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ކަމަށް ވިޔަސް ހުއްދަ ނެތި "2018 ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ރަޝިއާ" ގެ ނަމުގައި ބައެއް މީޑިއާތަކާއިި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ހުއްދަ ނޫން ޕްރޮމޯޝަނަލް ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންދާތީ ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ...

22 މާޗް

March 22, 2018 5
ކޮކާކޯލާ އިން ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން ރަޝިޔާ އަށް ފޮނުވަނީ

ނަސީބުވެރިންނަށް ހޮވޭ މީހުންނަށް ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން ރަޝިޔާ އަށް ދެވޭ ގޮތަށް ކޮކާކޯލާ އިން "ވޯލްޑް ކަޕް ފިއެސްޓާ"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 1
ކޮކާކޯލާ އިން ދުވުންތެރިޔާ ނަސްރު ސްޕޮންސާކޮށްފި

ކޮކާކޯލާގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދިގު ރާސްތާ ދުވުންތެރިޔާ ނަސްރުﷲ އަހުމަދު ހަމަޖައްސައި ފިޓްނަސް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް އޭނާއާ އެ ކުންފުނިން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 2
ޑައިޓް ކޯކްގެ އާ ހަތަރު ފްލެވާއެއް

ކޮކަކޯލާގެ ވެސް ރަހަތައް ގިނަވީ އެވެ. އެކަމަކު މި ރަހަތައް އައީ ޑައެޓް ކޯކަށެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 1
އުރީދު އާއި ކޮކާކޯލާ އިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރާއްޖެ އިން ކޮކާކޯލާ އަށް ލިބޭ ތަރުހީބު ފާހަގަކޮށް، ދިވެހިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017
ކޮކާ ކޯލާގެ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕް ނެރެފި

ކޮކާ ކޯލާގެ އުފެއްދުންތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކުރެވޭ "ކޯކް 2 ހޯމް" އެޕްލިކޭޝަން ނެރެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 3
ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނިން މިނިޓް މެއިޑް ޖޫސް ތައާރަފުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކުރީގައި އުޅޭ މިނިޓް މެއިޑް ބްރޭންޑްގެ ޖޫސް ކޮކާ ކޯލާ ކޮމްޕެނީން މިއަދު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މި ޖޫސް ތައާރަފް ކުރީ ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ބުއިމެއް ބޯން ބާރު އެޅުމަށް ކަމަށް ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 4
ކޮކާ ކޯލާ އާއި ޕެޕްސީ ވިއްކުން ޓަމިލް ނާޑޫގައި މަނާ

މެޑްރާސް (މާޗް 1) - ދެކުނު އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫގައި ކޮކާ-ކޯލާ އާއި ޕެޕްސީ ވިއްކުން، ވިޔަފާރިވެރިންގެ ދެ ޖަމިއްޔާއަކުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 1
ކޯކުގެ ޕްރޮމޯޝަން: ބެންކޮކް ދަތުރާއި ހިލޭ ކޯކް

ގިނަ ބަޔަކަށް ބެންކޮކް ދަތުރު ލިބޭ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް، އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ކޮކާކޯލާ އިން ފަށައިފި އެވެ.