15 މެއި

May 15, 2020
އަމީތާބްގެ "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި

އަމީތާބް ބައްޗަނާއި އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ މުހިއްމު ރޯލްތައް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ގުލާބޯ ސިތާބޯ" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020
އެކްޓަރު ޖެރީ ސްޓިލާ މަރުވެއްޖެ

ކޮމެޑީ ރޯލްތަކުން ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު ޖެރީ ސްޓިލާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020
ރިޝީގެ "ޝަރުމާޖީ ނަމްކީން" ނިންމާނެ

ކުއްލި ގޮތަކަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވި އިރު، އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ފިލްމު "ޝަރުމާޖީ ނަމްކީން" ގެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދިނުމަކީ ރިޝީގެ ޝަރަފުގައި ކުރެވޭނެ ވަރަށް ހާއްސަ މަސައްކަތަކަށް ވާނެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020
ރާޖާއި ކްރިތީގެ ފިލްމަކީ "ސެކަންޑް އިނިންސް"

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިއުލާންކުރި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ކްރިތީ ސެނަންގެ ފެމިލީ ކޮމެޑީގެ ނަމަކަށް "ސެކަންޑް އިނިންސް" ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
އަމަރް އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމެއް ގެނެސްދިން ބޮލީވުޑްގެ އުންމީދީ ޑައިރެކްޓަރު އަމަރު ކޯޝިކް ތިން ވަނަ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

April 21, 2020
ބާރްތީ އާއި ހާޝްގެ އާ ކޮމެޑީ ޝޯއެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑިއަން ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ބާރްތީ ސިންގް އާއި ހާޝް ލިމްބާޗިއާގެ އާ ކޮމެޑީ ޝޯއެއް ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 2
އަރްޗަނާ: ހިނިގަނޑު ޖަހައިގެން އާމްދަނީ ހޯދާ މީހެއް

މިއީ ހާދަހާ ފަސޭހަ ވަޒީފާ އެކޭ ބައެއް މީހުން ހިތަށް އަރައިފާނެ އެވެ. އެކަމަކު މީހުން ހެއްވައި ލުމަކީ ކޮމީޑިއަނުން ބުނާގޮތުގައި އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ކަންތަކެވެ. ޔަގީނުން ވެސް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ، މީހުން ހެއްވާލައިގެން ހޯދިވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް މި ފަހުން އިންޑިއާގެ އެއްވެސް ފަންނާނަކަށް ހޯދިފައެއް ނެތެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019
އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކޮމެޑިއަން އަކީ ކަޕިލް

އިންޑިއާގެ ކޮމެޑިއަނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ ސްޓޭންޑަޕް ކޮމީޑިއަން އަކީ ސޮނީ ޓީވީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ގެ ހޯސްޓް ކަޕިލް އަށްވެ، އޭނާ އަށް ލަންޑަނުގެ ދަ ވޯލްޑް ބުކް އޮފް ރިކޯޑްސް އިން ވެސް ޖާގައެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018
ސޮނީގެ "ކޮމެޑީ ސާކަސް" އެނބުރި އަންނަނީ

އަހަރުތަކެއް ކުރިން ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދިން މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ޝޯ "ކޮމެޑީ ސާކަސް" އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިން ހެއްވައިލަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018
އަނެއްކާ ވެސް ކޮމެޑީއެއް ކުޅެލަން ބޭނުން: ޖޯން

އަނެއްކާ ވެސް ކޮމެޑީ ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ޖޯންރާއަކީ އޭނާ ވަރަށް ގަޔާވާ ވައްތަރުގެ ފިލްމްތަކެއް ކަމަށް އެކްޓަރު ޖޯން އަބްހަރަމް ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018
ކަޕިލްގެ "ފެމިލީ ޓައިމް" ކަމަކު ނުދިޔަ، ހުއްޓާލަނީ؟

މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރްމާ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ގައި ފެށި އާ ޝޯ "ފެމިލީ ޓައިމް ވިތު ކަޕިލް ޝަރްމާ" އަށް އޭނާގެ ފަރާތުންއެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ އާއި ޝޯގެ ފުރަތަމަ ދެ އެޕިސޯޑަށް ބެލުންތެރިން ދިން ފިނި ތަރުހީބާއެކު މި ޝޯ ހުއްޓާލަން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 3
އަރާރުމަކަށް ފަހު "ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ހުއްޓާލަނީ

އިންޑިއާގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކޮމޭޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާއަށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ވަނީ ދިމާވެފަ އެވެ. "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ"ގައި އޭނާއާ އެކު މުހިއްމު ބައެއް އަދާކުރާ ސުނިލް ގްރޯވަރު އާއި ކަޕިލް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިންޑިއާއަށް ދިޔަ ފްލައިޓްގައި ކުރި ޒުވާބެއްގައި ސުނިލްއާ ދިމާލަށް ހަޑި ހުތުރު ބަހުން މުޚާތަބުކޮށް...

23 މާޗް

March 23, 2017 4
އިންޑިއާގެ އެންމެ މޮޅު ދެ ކޮމޭޑިއަނުން ހަނގުރާމަކުރަނީ

ސޮނީ ޓިވީން ދައްކާ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަކީ އިންޑިއާގައި މިހާރު ދައްކާ އެންމެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ޝޯ އެވެ. މި ޝޯގެ ހޯސްޓް ކަމަށްވާ ކަޕިލް ޝަރުމާ އަކީ މިހާރު ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާން ފެންވަރުގެ އެކްޓަރެކެވެ. މަގްބޫލުކަމުގެ ގޮތުންނާއި ފައިސާގެ ގޮތުން ކަޕިލް އާއި ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ އުހުގައި ތިބި އެކްޓަރުންނަކާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް...