13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018
ކުރީގެ ރައީސް އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މީހާ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 13) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕާކް ގެއިން- ހައި މަގާމުން ދުރު ކުރުމުގެ މެދުވެރިއަކަށްވި އެކަމަނާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޗޮއި-ސޫން 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 87
ބަޣާވާތުގައި މުހިންމު އެއްޗަކީ ކަޅުފޮށި: އަބްދުއްރަހީމް

ސުޕްރީމު ކޯޓުން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަމުރެއް ނެރެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ގެންނަން އުޅުނު "ބަޣާވާތު"ގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކަށްވީ ކަޅު ފޮށި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 10
އަނބުރާ ހޯދަން އެންގި ފައިސާ 1.3 ބިލިއަނަށް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބެލި މައްސަލަތަކުގައި 1.3 ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ހޯދަން އަންގާފައިވާ އޭސީސީން ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 28
އަނެއްކާ ވެސް ފާރިސް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ދިރިއުޅުއްވާ ގެ އަށް ފުލުހުން ވަދެ ދާދި ދެންމެއަކު އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްގެން ގެންގޮސްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 2
އެއާލަންގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގި މީހުންނަށް އަދަބު ދޭނަން

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސްރީ ލަންކަންގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް...

February 06, 2018 1
ސެމްސަންގެ ވެރިޔާގެ ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތްކޮށްފި

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 6) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވި ކަމަށް ބަލާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލި ސައުތު ކޮރެއާގެ ސެމްސަން ކުންފުނީގެ ވައިސް ޗެއާމަން ލީ ޖައި-ޔޮން ޖަލުން ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
"މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ހިނގަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރާ ރިޝްވަތާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހިނގަނީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއްގައި ކަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ފާހަގަ...

February 05, 2018 5
ފްލެޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނެ: އާއިލާ

މާލޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ކޮމާޝަލް ހައުސިން އެޕާޓްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުން ފްލެޓުތައް ހޯއްދަވަން ރިޝްވަތުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސްރީ ލަންކަންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 2
ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ޚިޔާނާތް 11 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 3) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން 2015 އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު ބޮންޑު ވިއްކުމުގައި ހިންގާފައިވާ ޚިޔާނާތުގައި ސަރުކާރަށް 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޚިޔާނާތުގައި ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަރުޖުނާ މަހެންދުރަން އާއި އޭނާގެ ދަނބިދަރިއެއް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުގައި ބުނެފި...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 7
އެއްބަސްވުމެއް ނެތި 19 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހޯދި

އެއްބަސްވުމެއް ނެތި 19 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދާފައިވާކަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

February 01, 2018
ދާންދޫގައި 87 ގެ އެޅުމަށް އިތުރު ތިން މިިލިއަަން ނެގި

ގއ. ދާންދޫގައި 87 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އިތުރު ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން...

February 01, 2018 33
މޮހޯ އާއި އޭނާއާ "ގުޅުންހުރި" އެކައުންޓުތައް ފްރީޒް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާތަކެއްގެ މައްސަލާގައި 10 ކުންފުންޏަކާއި ދެ މީހެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 2
ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ޚާއްސަ ކޯޓުތަކެއް ހަދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 31) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބެލުން އަވަސް ކުރަން ޚާއްސަ ކޯޓުތަކެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

January 31, 2018 10
ދަރުބާރުގޭ ކުލިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބައޮތް

އެކި ބޭނުންތަކަށް ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

January 31, 2018 4
ބަންދުކުރި މީހުންގެ އަތުން 107 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 31) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އިން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ އަތުން ސަރުކާރަށް 107 ބިލިއަން ޑޮލަރު މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018
މީހުން ބަންދުކުރި ސައުދީގެ ރިޒް ކާލްޓަން ހޮޓާ ހުސްކޮށްފި

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 30) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އެތައް ބަޔަކު ބަންދުކުރި ރިޒް ކާލްޓަން ހޮޓާ ހުސްކޮށްފި އެވެ.

January 30, 2018 7
ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުން އަދީބަށް އިތުރު ހުކުމެއް

ތަފާތު ތިން މައްސަލައެއްގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް، ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި ކަމުގެ ކުށުގައި މިއަދު އިތުރު 15...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 149
ރައީސް ޔާމީން މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލައެއް...

January 28, 2018 7
ފްލެޓްތަކުގެ ތަހުގީގު ލަސްވާ ސަބަބެއް އޭސީސީން ނުބުނި!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދޫކުރީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގު ފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ، ބައެއް އާންމުން ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 5
ސައުދީން ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުން ދޫކުރަން ފަށައިފި

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 27) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހައްޔަރުކުރި އެ ގައުމުގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އަދި މުއްސަނދިންގެ ތެރޭން އިތުރު މީހުން ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 16
އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއިން މަހްރޫމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާ އާއި ގާނޫނީ ވަކީލުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް) ގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް އާއި އެހެން މެމްބަރުންނާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 1
ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަބަލަން ރަނިލް ވެސް ތާއީދުކުރައްވާނެ

ކެންޑީ (ޖެނުއަރީ 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގައި ހިންގާފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލަން ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވެސް ތާއީދު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 24, 2018 11
ފަހު ކުއާޓާގައި އޭސީސީން 500 މައްސަލަ ނިންމި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

January 24, 2018 11
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ގ. ހުދުރުވާ އިދްރީސް އިސްމާއިލް، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 3
ޖަލަކަށް ހެދި ސައުދީ ރިޒް ކާލްޓަން ހޮޓާ ގެސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 15) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ސައުދީ ބިލިއަނަރުންނާއި ކުރީގެ ވަޒީރުންނާއި ޕްރިންސުން ބަންދުގައި ތިބި ރިޔާޒުގެ ފަސް ތަރީގެ ރިޒް ކާލްޓަން ހޮޓާ ގެސްޓުންނަށް އަލުން ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 5
މިނިވަންވޭތޯ ފައިސާދޭން ޕްރިންސް ވަލީދު މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ޖިއްދާ (ޖެނުއަރީ 14) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ސައުދީ ބިލިއަނަރު ޕްރިންސް ވަލީދު ބިން ތަލާލް މިނިވަންވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އަދަދަކަށް ފައިސާ ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 3
ކޭބަލްގެ މަސައްކަތް ޑޮންފެންއާ ހަވާލުކުރުން މަޑުކޮށްފި

މާލެ-ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ހައި ވޮލްޓޭޖް ކޭބަލް އަޅަން ޗައިނާގެ ޑޮންފެން އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ޑީއީއީސީ)އާ ހަވާލުކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން އެންގުމާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން އެކަން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.