24 މެއި

May 24, 2018 3
ނަޖީބާ ގުޅުންހުރި ތަންތަނުން 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 24) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ގުޅުން ހުރި ތަންތަނުން މިހާތަނަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 7
1އެމްޑީބީ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން އުޅުނު މީހުންނަށް ނަޖީބު ބިރު ދެއްކި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 23) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ކޮރަޕްޝަނަށް ބަލަން އުޅުނު އެންމެންނަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުން ވަނީ ބިރު ދައްކައިފަ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 3
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނަޖީބު ހާޒިރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 22) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ސުވާލު ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން...

May 22, 2018
1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ޓާސްކް ފޯހެއް އުފައްދައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 22) - ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ވެރިކަމުގައި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް، 1އެމްޑީބީ އިން ހިންގާފައިވާ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ޓާސްކް ފޯހެއް...

15 މެއި

May 15, 2018 17
"މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މައްސަލަތަކެއް ނުބަލަން"

މި ސަރުކާރާ ގުޅުން ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ނުވަތަ މި ސަރުކާރުގައި ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދުމުގެ މައްސަލައެއް އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް...

May 15, 2018 25
ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ނެތް، މިއުޅެނީ 29 ބިލިއަން ހޯދަން

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ސިޔާސީ ވަކި ބައެއްގެ ފަހަތުން ނުދުވާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތަކީ ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ 29 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު...

13 މެއި

May 13, 2018
ލަންކާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ކޯޓުތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 13) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ޚާއްސަ ކޯޓުތަކެއް ހެދުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 45
އެންމެ ކޮރަޕްޓް މީހުން ތިބީ އިދިކޮޅުގައި: ރައީސް

މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްކޮށް، އަޑުހަރުކޮށް ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާއިރު އެންމެ ކޮރަޕްޓް މީހުން ތިބީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 18
"ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މެލޭޝިއާ ވޯޓު ދިނުމުން އުފާވޭ"

މެލޭޝިއާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2018
ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށުގައި ޗައިނާގެ ކުރީގެ ވެރިއަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ބެއިޖިން (މެއި 8) - ޗައިނާގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ކުރީގެ އިސް ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ސަން ޒެންގްކައިގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުކޮށް އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށް ލައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 8
އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ދެ ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި ބަލަން ފެށި މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮރަޕްޝަން ފުހެލާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 6) - ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ކޮރަޕްޝަން ފުހެލާނެ ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތު ނައްތާލަން އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 23
ލުތުފީ އަށް ފާޑުކިޔުން: "އިސްތިއުފާ ދީ"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކުރުމަށް އަންގައި ފެބުރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން...

May 05, 2018 4
ސިރިސޭނާގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ހައްޔަރުކުރީ 20 މިލިއަން ރުޕީސްއާ އެކު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އައި.އެޗް.ކޭ. މަހާނަމާ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށް ގެންދިޔައީ ރިޝްވަތުގެ މުއާމަލާތް ހިންގަނިކޮށް...

04 މެއި

May 04, 2018 93
ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ކަމެއް ނުކުރަން އިންޒާރު ކުރިން:ލުތުފީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތެރެއިން ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅޭ އަޑު އިވިގެން، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން ސައީދަށް އިންޒާރު ކުރެއްވި ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަންގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 3
ނަޖުމާ އާއި އަޒްމީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފު ނަޖުމާ އިބްރާހީމާއި މައުމޫންގެ ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީއެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަޒްމީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 19
74 މިލިއަން ދައްކަން އަދީބަށްދިން ނޯޓިސް ބާތިލްކޮށްފި

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓަލް ހިންގަން އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދިން މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު، 74 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކަން ދިން ނޯޓިސް...

April 29, 2018 12
އަލީ ހަމީދުގެ ކޮރަޕްޝަން ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 3
އޮޅުންބޮޅުން: ކަރަޕްޝަން ހުއްޓުވުން

ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުގައި ތިއްބެވި ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން، ކަރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ގޮވާލެއްވުމާ މެދު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ކަރަޕްޝަން އޮންނަ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާތީވެ އެވެ. ކަރަޕްޝަނަކީ ގައުމީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީވެ އެވެ. ކަރަޕްޝަން ފެތުރިގެން ދާނެ ގޮތް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 2
ނަޖުމާ އާއި އަޒްމީ ބަންދުގައި ތިބުމަކީ ދޭ އަނިޔާއެއް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފު ނަޖުމާ އިބްރާހީމް އަދި މައުމޫންގެ ޕްރައިވެޓް ސެކިއުރިޓީއެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަޒްމީ 80 ދުވަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ނުހައްގުން ދޭ އަނިޔާއެއް ކަމަށް މައުމޫންގެ އޮފީހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 37
މަގާމާ އެކު ފައިސާވެރިންނަށް! ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ!

ދައުލަތުގެ މަގާމެއް ލިބޭ އިރަށް ކުއްލިއަކަށް ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނަށް ވެގެންދާ މީހުން އެހާ ފަސޭހަ އިން ފާޑުކިޔުންތަކުން ރެކިގަންނަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ގޯއްޗާއި ފްލެޓާއި ކާރު ފަދަ އަގު ބޮޑު މުދާ މިލްކުކުރަނީ ހަމަ ހަލާލު ފައިސާއިންނޭ ބުނެލާފައި އެ މީހުންނަށް ފަރުޖައްސާލެވެނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 28
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތް ހޯދަންޖެހޭ: އާދަމް ޝަރީފް

ކޮރަޕްޝަން މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު ވިސްނައި ފިކުރު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 14
ދެ އަހަރު ވީއިރު ވެސް ނެކްސްބިޒަށް ފައިސާއެއް ނުދައްކާ

މެލޭޝިއާގެ ނެކްސްބިޒުން ރާއްޖޭގައި ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރަން ވި އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމުން، ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމިތާ ދެ އަހަރުވީ އިރުވެސް އެ ފައިސާ ސަރުކާރުން ނުދައްކާ ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 16
ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އަށް ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއް ގަތުމުގައި އެހެން ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދައިދިން ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ފުއާދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.