26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 1
ގަންގޫލީގެ ފިލްމެއް، ކުޅޭނީ ރިތިކް؟

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ތަރި ސޯރަވް ގަންގޫލީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރާނީ ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ކްރިކެޓް ތަރި ޖޫލާންގެ ރޯލަށް އަނުޝްކާ

ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އިންޑިއާގެ އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ކްރިކެޓް ތަރި އިރުފާން އެކްޓިން އަށް

ޕްރޮފެޝަނަލް ކްރިކެޓުން މިހާރު ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ، އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ތަރި އިރުފާން ޕަޓާން އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 1
ކްރިކެޓް ތަރި ދޯނީ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ތަރި އެމްއެސް ދޯނީ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ތަރި މުތިއާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް މުތިއާ މުރަލިތަރަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން އިންޑިއާ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019
ކްރިކެޓް ތަރި ކަޕިލްގެ ގޮތުގައި ރަންވީރު ދައްކާލައިފި

އިންޑިއާ އިން 1983 ގައި ކާމިޔާބުކުރި ކްރިކެޓް ވޯޑް ކަޕަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު "83" ގައި އޭރު ޓީމްގެ ކެޕްޓަނަކަށް ހުރި ކަޕިލް ދޭވްގެ ރޯލުން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019
ކްރިކެޓް ތަރި މިތާލީގެ ފިލްމު ތާޕްސީ އަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުނު ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ތާޕްސީ ޕައްނޫ އަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019
މި އަހަރުގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕަށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދައިފާނެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިސީސީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް އިންޑިއާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ، އެކަމަށް ބިނާކޮށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ހާން މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ކްރިކެޓް ފިލްމު "83" ގެ ކޯ-ޕްރޮޑިއުސަރު މަދޫ މަންޓޭނާ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 4
ބޯފެނުން ކާރު ދޮވުމުން ވިރާޓް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ސާފު ބޯފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންޑިއާގައި، މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ބޯފެނުން ކާރު ދޮވުނު މައްސަލައެއް ހޫނުވެ، އޭނާ 500 ރުޕީސް އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 1
ސްރީ ސާންތު ދެން ބޭނުމީ ސްޕީލްބާގްގެ ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ސްރީ ސާންތަކީ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ އިން ގިނައިން ފެންނަ ތަރިއެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ފިލްމުތަކުގައި ރޯލްތައް ކުޅެފައިވާ ސްރީ ވަނީ ދާދި ފަހުން ކަލާޒުން ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝީ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 12 ގައި ވެސް ވާދަކޮށް ގަދަ ތިނަކާ ހަމައަށް ވެސް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އިޝްތިހާރުތަކުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވިރާޓާއި ދީޕިކާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ބްރޭންޑްތައް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ކަމަށް ޑަފް އެންޑް ފެލްޕުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
ރަންވީރު ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ ކްރިކެޓް ކުޅެން

އެކްޓަރަކަށްވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ބޭނުންވި ކަމަކީ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއަކަށްވުން ކަމަށް ޒުވާން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ޒަހީރު ހާނާއި ސުނިލް ޝެޓީ ކްރިކެޓް ލީގެެއް ހަދަނީތަ؟

އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރިންނާ ބޮލީވުޑާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ލޯބީގެ ކަންކަމުގަ އެވެ. މަޝްހޫރު ބައެއް ކްރިކެޓް ތަރިންނަކީ މިހާރު ވެސް ފިލްމީ ބަތަލާއިންނާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވިރާޓް ކޯލީ އާއި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ، ހަރުބަޖަން ސިންގް އާއި ގީތާ ބަސްރާ އަދި ޔުވްރާޖް ސިންގް އާއި ހެޒެލް...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ބަލިވެއިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަނުޝްކާ ދޮގުކޮށްފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީއާ ކައިވެނި ކުރި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ބަލިވެއިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ނިމްރަތާއި ކްރިކެޓް ކޯޗްގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއިންނާއި އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރިންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ދައްކައި ހުހެއް ނުވާނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ބައެއް ބަތަލާއިން ކައިވެނިކޮށްގެން ވެސް އުޅެނީ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނާ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018
މި ފަހަރު އަންހެން ކްރިކެޓާއެއްގެ ވާހަކަ

އެކި މީސްމީހުންގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ފިލްމުތައް އުފެއްދުމުގެ ފޯރި ބޮލީވުޑްގައި ގަދަވެފައި ވާއިރު، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018
ވިރާޓް ކޯލީގެ ސްޓެޗޫ މެޑަމް ޓްސޯޑްސް ދިއްލީ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާގެ ފިރިމީހާ ވިރާޓް ކޯލީގެ ވެކްސް ސްޓެޗޫ ހަދަން މެޑަމް ޓްސޯޑްސް މިއުޒިއެމް އިން ނިންމައި އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އަށް ލަތާ މަންގޭޝްކަރެއް ނޭނގުނު

އިންޑިއާގެ ކޮމޭޑިއަނެއް ކަމަށްވާ ތަންމޭ ބަޓް ކިޔާ މީހަކު ދާދިފަހުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ ކްރިކެޓް ޝަޚްސިއްޔަތު ސަޗިން ޓެންޑުލްކަރް އާއި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރް އަށް މަލާމާތް ރައްދުވާ ގޮތަށް ވީޑިއޯއެއް ތައްޔާރުކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފަ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016 1
ވިރާޓު ކޯލީ އާއި އަނުޝްކާގެ ލޯތްބަށް އާ ފެށުމެއް

މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާޓު ކޯލީ އާއި ބޮލީވުޑް ތަރި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ދުވަސްކޮޅަކު ރުޅިވެގެން އުޅުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ރައްޓެހިވެއްޖެ އެވެ.