03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 2
އިންޑިއާގެ އެމްޕީއެއްގެ ދެ އަހަރުގެ މުސާރަ ކޮވިޑަށް

އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ ލޯކް ސަބާގެ މެމްބަރުކަން ކުރާ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ތަރި ގޯތަމް ގަމްބީރްގެ ދެ އަހަރުގެ މުސާރަ ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ހުޅުއްވި "ޕީއެމް-ކެއާޒް" ފަންޑަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
އެންމެ ބޮޑު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް އިންޑިއާގައި

މިހާތަނަށް ބިނާކުރި އެންމެ ބޮޑު ކްރިކެޓް ސްޓޭޭޑިއަމް އަންނަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020
ކްރިކެޓް ތަރި ޖޫލާންގެ ރޯލަށް އަނުޝްކާ

ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އިންޑިއާގެ އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ތަރި މުތިއާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް މުތިއާ މުރަލިތަރަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން އިންޑިއާ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 4
ބޯފެނުން ކާރު ދޮވުމުން ވިރާޓް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ސާފު ބޯފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންޑިއާގައި، މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ބޯފެނުން ކާރު ދޮވުނު މައްސަލައެއް ހޫނުވެ، އޭނާ 500 ރުޕީސް އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 22
ރައީސަށް މޯދީ ރަމްޒީ ކްރިކެޓް ބެޓެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ރަމްޒީ ކްރިކެޓް ބެޓެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 25
ކްރިކެޓް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިންޑިއާ އަށް

އިންޑިއަން ޕްރިމިއަ ލީގު (އައިޕީއެލް) ގެ ކްރިކެޓް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ނިމްރަތާއި ކްރިކެޓް ކޯޗްގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއިންނާއި އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ތަރިންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް ދައްކައި ހުހެއް ނުވާނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ބައެއް ބަތަލާއިން ކައިވެނިކޮށްގެން ވެސް އުޅެނީ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނާ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 2
އިންޑިއާގެ މަތީ ޝަރަފެއް ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް ދޯނީ އަށް

ނިއު ދިއްލީ (އޭޕްރިލް 3) – އިންޑިއާގައި މަދަނީ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ މަތީ ޝަރަފް ކަމަށްވާ ޕަދްމާ ބުޝާން އެ ގައުމުގެ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މަހިންދުރަ ސިންގް ދޯނީ އަށް ދީފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 1
ކުޅެން އެރުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެހިލައިގެން ފޮތް ކިޔަން!

އަންހެނުންގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ މެޗެއްގައި މިދިއަ ހޮނިހިރުދުވަހު ކުޅެން އެރުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެހިލައިގެން ފޮތް ކިޔަން އިން އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަނަށް އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 3
ޕާކިސްތާނަށް ސަޕޯޓްކޮށްގެން 15 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިއަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންޑަންގައި އޮތް ޗެމްޕިއަންސް ޓްރޮފީ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޕާކިސްތާނަށް ސަޕޯޓްކުރި އިންޑިއާގެ 15 މީހަކު އިންޑިއާގެ މަދްޔަ ޕްރެދޭޝްގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016 1
ވިރާޓު ކޯލީ އާއި އަނުޝްކާގެ ލޯތްބަށް އާ ފެށުމެއް

މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ ވިރާޓު ކޯލީ އާއި ބޮލީވުޑް ތަރި އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ދުވަސްކޮޅަކު ރުޅިވެގެން އުޅުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ރައްޓެހިވެއްޖެ އެވެ.