03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 2
އިންޑިއާގެ އެމްޕީއެއްގެ ދެ އަހަރުގެ މުސާރަ ކޮވިޑަށް

އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ ލޯކް ސަބާގެ މެމްބަރުކަން ކުރާ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ތަރި ގޯތަމް ގަމްބީރްގެ ދެ އަހަރުގެ މުސާރަ ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ހުޅުއްވި "ޕީއެމް-ކެއާޒް" ފަންޑަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
އެންމެ ބޮޑު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް އިންޑިއާގައި

މިހާތަނަށް ބިނާކުރި އެންމެ ބޮޑު ކްރިކެޓް ސްޓޭޭޑިއަމް އަންނަ ހަފުތާގައި އިންޑިއާގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 9
ދިވެހި ކްރިކެޓަށް ސަޗިން ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވައިފި

ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ޗާޓުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ބެޓްސްމަން އަދި އިންޑިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސަޗިން ޓެންޑުލްކާ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 22
ރައީސަށް މޯދީ ރަމްޒީ ކްރިކެޓް ބެޓެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ރަމްޒީ ކްރިކެޓް ބެޓެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.