05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 4
މައްސަލަ ފޮރުވަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތު ކްރިކެޓް ބޯޑަށް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުގައި މިއަދު ހައްޔަރުކުރި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗު ދެކުނު އެފްރިކާގެ އާސިފް ޚާން ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާކަން...

October 05, 2019 12
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަށް ކްރިކެޓް ކޯޗް ހައްޔަރުކޮށްފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމްގެ ކޯޗް އާސިފް ހާން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 1
ނިއު ޔޯކުން: ދިވެހި ކްރިކެޓާ މެދު އުއްމީދީ ބަސްކޮޅެއް

ނިއު ޔޯކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އ.ދ ގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގެ ހަވާސާގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތައް ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުވަނީ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކާއި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާ އިންނެވެ. އެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންހުންނެވި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިންޑިއާގެ ވިއޮން ޓީވީ އަށް މިއަދު ދެއްވި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 1
ކްރިކެޓް ތަރި ދޯނީ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ތަރި އެމްއެސް ދޯނީ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 1
މިލާން އެކަޑަމީ އަތުން ކުރީގެ ކުޅުންތެރިން މޮޅުވެއްޖެ

މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ އަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ކުޅުނު ޓީޓެވެންޓީ މެޗުން މިލާން އެކަޑަމީ އަތުން، ނެޝަނަލް ކެޕް ޕްލެޔާސް ޓީމު 42 ލަނޑުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019
މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީގެ ހާއްސަ މެޗެއް ހޮނިހިރުގައި

ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓުގެ ކުރިއެރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ކަމަށްވާ މިލާން ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ އަށް 10 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހާއްސަ ކްރިކެޓް މެޗެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ރާވައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ތަރި މުތިއާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް މުތިއާ މުރަލިތަރަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން އިންޑިއާ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019
ފަހު މެޗުގައި ވެސް ލަންކާގެ މަލިންގާ ތަފާތު ދައްކައިފި

ކޮލަމްބޯ، ސްރީލަންކާ (ޖުލައި 27) - ވަން ޑޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް (އޯޑީއައި) ގައި ސްރީ ލަންކާގެ ކުޅަދާނަ އުކުންތެރިޔާ ލަސިތު މަލިންގާ ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ވެސް ޓީމު މޮޅުކޮށްދޭން މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019
ކްރިކެޓް ތަރި ކަޕިލްގެ ގޮތުގައި ރަންވީރު ދައްކާލައިފި

އިންޑިއާ އިން 1983 ގައި ކާމިޔާބުކުރި ކްރިކެޓް ވޯޑް ކަޕަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު "83" ގައި އޭރު ޓީމްގެ ކެޕްޓަނަކަށް ހުރި ކަޕިލް ދޭވްގެ ރޯލުން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019
ކްރިކެޓް ތަރި މިތާލީގެ ފިލްމު ތާޕްސީ އަށް

މީގެ ކުރިން ވެސް ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުނު ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ތާޕްސީ ޕައްނޫ އަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019
މި އަހަރުގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕަށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދައިފާނެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިސީސީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް އިންޑިއާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ، އެކަމަށް ބިނާކޮށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ހާން މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ކްރިކެޓް ފިލްމު "83" ގެ ކޯ-ޕްރޮޑިއުސަރު މަދޫ މަންޓޭނާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 2
މޮޅުވީ އިންޑިއާ، އަފްގާނިސްތާނަށް ސާބަސް!

ސައުތުހެމްޓަން (ޖޫން 22) – ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕުގައި މިރޭ ގަދަފަދަ އިންޑިއާ އަތުން އަފްގާނިސްތާން މޮޅުވުމާ ދާދި ގާތުގައި އޮއްވާ މުހައްމަދު ޝާމީ ހެދި ހެޓްރިކުން ނަތީޖާ އަނބުރާލައި އިންޑިއާ އިން 11 ލަނޑުން އަފްގާނިސްތާން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 8
މެލޭޝިއާ މުބާރާތަށް ކްރިކެޓް ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފި

މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުން މިމަހު ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރި-ނޭޝަންސް ޓީޓްވެންޓީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފި އެވެ

12 ޖޫން

June 12, 2019 9
ދިވެހި ކްރިކެޓަށް ސަޗިން ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުވައިފި

ދުނިޔޭގެ ކްރިކެޓް ޗާޓުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ބެޓްސްމަން އަދި އިންޑިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ސަޗިން ޓެންޑުލްކާ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 4
ބޯފެނުން ކާރު ދޮވުމުން ވިރާޓް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ސާފު ބޯފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންޑިއާގައި، މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ބޯފެނުން ކާރު ދޮވުނު މައްސަލައެއް ހޫނުވެ، އޭނާ 500 ރުޕީސް އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 22
ރައީސަށް މޯދީ ރަމްޒީ ކްރިކެޓް ބެޓެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ރަމްޒީ ކްރިކެޓް ބެޓެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 12
އިންޑިއާ އިން އަފްގާނިސްތާނަށް ދިން އެހީ ރާއްޖެ އަށް!

އިންޑިއާ އިން އަފްގާނިސްތާން ކްރިކެޓް ޓީމު ގެންގުޅުނު ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ޓީމު ވެސް ގެންގުޅެ، ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ކްރިކެޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އަމްޕަޔަރަކު އިންސާފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ކްރިކެޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އަމްޕަޔަރަކު މެޗަކަށް އިންސާފުކޮށްފި އެވެ.

May 19, 2019 2
ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމު މެލޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ

އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) އިން ރުހުން ދީގެން މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ޖޫން މަހު ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓީޓްވެންޓީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖޭން...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 5
ރައީސަށް، ދޯނީ އާއި ވިރާތުގެ ރަމްޒީ ހަދިޔާއެއް!

ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ކުރިއެރުވުމާ ބެހޭގޮތުން އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑާ އެކު ބެންގަލޫރުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ...

April 21, 2019 25
ކްރިކެޓް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިންޑިއާ އަށް

އިންޑިއަން ޕްރިމިއަ ލީގު (އައިޕީއެލް) ގެ ކްރިކެޓް މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019
މެލޭޝިއާ ޓީމަކަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހަސަނަށް ލިބިއްޖެ

މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް އެސޯސިއޭޝަނުން ބާއްވާ ޓީ-ޓްވެންޓީ މުބާރާތުގައި ކުއާލަ ލަމްޕޫރު ސްޓޭޓް ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ފާސްޓް ބޯލަރު ހަސަން އިބްރާހިމް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
އިންޑިއާ އިން 1000 ކުދިންނަށް ކްރިކެޓް ޖާޒީ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓުގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ވައިޑީޕީ) އާއި އިންޓަ ސްކޫލް މުބާރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން 1000 ކުދިންނަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކްރިކެޓް ޖާޒީ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.